Drugsgeweld

14 November 2022

Borgerhout

Voor Groen is het duidelijk dat de ‘war on drugs’ die het stadbestuur voert, niet werkt.   

Antwerpen wordt al maanden opgeschrikt door drugsgeweld. Voor Groen is het duidelijk dat de ‘war on drugs’ die het stadbestuur voert, niet werkt. Enkel inzetten op politie en repressie lost het probleem niet op. Groen pleit voor een brede aanpak. Wie drugs gebruikt, komt vroeg of laat in de problemen. Zorg dus voor straffe sensibiliseringscampagne voor gebruikers, ook van verboden producten als cocaïne. Wie als jongere in armoede opgroeit, is een makkelijk slachtoffer voor drugsbendes. Geld levert aanzien op straat op. Om de negatieve invloed van drugs aan te pakken, is een sterk sociaal beleid en een inspirerend jeugdbeleid nodig. Bied alle jongeren een perspectief en investeer volop in hun 

kansen. De Antwerpse haven is de draaischijf van Europa. 

Een betere samenwerking tussen de politie- en douanediensten kan de instroom van drugs via de haven beperken. De recente aanstelling van één havenmagistraat is een stap in de goede richting.

Onze visie

Groen wil een stap verder gaan, en het debat voeren over het decriminaliseren van drugs. Roesmiddelen zijn van alle tijden en zijn overal. Wie een roesmiddel legaliseert, neemt de voedingsbodem weg voor de criminaliteit. Het enorme verdienmodel valt weg. Bovendien kan de overheid dan de kwaliteit controleren van de producten.

De oplossing voor het drugsgeweld is helaas nog niet voor morgen. In afwachting vraagt Groen een nabije wijkpolitie, die te voet of met de fiets aanwezig is in de buurt. Een politieagent (m/v/x) die weet wat er leeft en het eerste aanspreekpunt is voor ongeruste bewoners.

“Voer een ‘war on poverty’ in plaats van een ‘war on drugs’. Zo pak je de basis van het drugsprobleem aan.” 

Marij Preneel / Districtsburgemeester
Karen Maes  / Gemeenteraadslid