Een anti-discriminatieplan voor de stad

31 Maart 2015

discriminatie zijneen

Racisme en feit: op de woningmarkt, in horecabij het zoeken naar werk, zelfs bij de politie, enzovoortBovendien zien we dat de diversiteit bij het stadspersoneel niet in overeenstemming is met de werkelijke 

diversiteit van de inwoners van stad Antwerpen.

 

Naast een beleid op federaal en Vlaams niveau, kan ook de stad een beleid uitwerken om racisme en discriminatie aan te pakken, om gelijke kansen voor elke inwoner waar te maken.

Daarom stelde Wouter Van Besien en Ikrame Kastit schepen en de burgemeester een antwoord gekregen op volgende vragen:

 
 • Welke initiatieven onderneemt de stad nu al om discriminatie en racisme aan te pakken? Hoe evalueert u deze initiatieven?
 • Welke initiatieven wilt de stad in de toekomst ondernemen om discriminatie aan te pakken?
 • Hebt u concrete te bereiken doelstellingen en indicatoren voor ogen om uw beleid te screenen op haar effectiviteit? 

MOTIE

 1. Gelet op de diversiteit van de inwoners in stad Antwerpen;

Gelet op de onrust die ontstond naar aanleiding van de uitspraken die de burgemeester onlangs deed;

Roept de gemeenteraad van Antwerpen de burgemeester en het stadsbestuur op:

 • om actief een verbindende rol op te nemen en geen uitspraken te doen die bevolkingsgroepen culpabiliseert.
 1. Gelet op de lage diversiteit binnen het stadspersoneel;

Gelet op de gekende discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de politie, enzovoort?;

Beslist de gemeenteraad om volgende acties te ondernemen:

 • De stad gaat via praktijktesten controleren op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de huisvetsingsmarkt en hierop sanctioneren.
 • De stad vraagt aan de hogere overheden om hiervoor een aangepaste wetgeving te ontwikkelen.
 • De stad werkt met streefcijfers om ervoor te zorgen dat het personeelsbestand van de Stad Antwerpen een echte afspiegeling van de stad wordt, ook in leidinggevende functies.
 • De stad verlaagt de drempel om melding te doen van racisme en discriminatie, door het mogelijk te maken om per sms meldingen te doen.
 • De stad start met een sensibiliseringsactie voor zijn inwoners omtrent discriminatie en racisme