Een betere verkeersdoorstroming in de Heistraat

18 Juni 2015

Wilrijk

Vanuit Groen Wilrijk volgen we dit punt zeker op want wij willen een oplossing voor het zwarte punt qua verkeersveiligheid op deze locatie.

In Wilrijk kennen we het fenomeen helaas al geruime tijd, lange rijen wachtende auto's in de Heistraat tijdens de spitsuren, van aan de tunnelmond in de Dokter Veeckmanslaan tot aan de lichten op het kruispunt met de Laarstraat. De stilstaande wagens zorgen voor een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast en brengt de verkeersveiligheid van veel schoolgaande kinderen in het gevaar. Deze drukte is deels te wijten aan plaatselijk verkeer. Men gebruikt deze route via de Heistraat echter ook vaak om via de R11 naar de E19 te rijden. Hier zou het echter logischer en vooral veiliger zijn dat de mensen die vanuit de kant van het Valaar naar de R11 en de E19 willen rijden, gebruik zouden maken van de A12. Groen Wilrijk stelt voor om aan de tunnelingang op de Berkenrijslaan een wegwijzer richting E19 te plaatsen om mensen te stimuleren om via de A12 naar de R11/E19 te rijden. Verder willen we laten onderzoeken of de verkeerslichten op het kruispunt Heistraat-Laarstraat niet beter afgesteld kunnen worden zodat er een betere doorstroming komt zonder de zwakke weggebruikers in gevaar te brengen. Dit werd besproken op de districtsraad. Het districtscollega wil niet ingaan op de vraag voor een betere bewegwijzering maar gaat onderzoeken of de verkeerslichten beter afgesteld kunnen worden. Vanuit Groen Wilrijk volgen we dit punt zeker op want wij willen een oplossing voor het zwarte punt qua verkeersveiligheid op deze locatie.