Een groene boulevard voor Wilrijk

27 November 2014

Wilrijk

Om Wilrijk leefbaarder te maken, is een hertekening van de A12 en zijn beruchte viaduct nodig.

Om Wilrijk leefbaarder te maken, is een hertekening van de A12 en zijn beruchte viaduct nodig. Architect Bart Van den Bossche en Groen Wilrijk maakten een streefbeeldstudie. Het leverde een prachtig maar ook ontzettend realistisch droombeeld op. Als we het viaduct vervangen door tunnels voor doorgaand verkeer, dan valt de geluidshinder weg en verbetert de luchtkwaliteit. Door afzonderlijke tunnels aan weerszijden van het viaduct te voorzien, kan dat laatste tijdens de bouw blijven functioneren. Bovenop de tunnels kan telkens een tweevaksbaan voor lokaal verkeer komen. Tussen die zijbanen ontstaat een brede middenberm die allerlei bestemmingen kan krijgen. De eerste logische invulling is een vrije trambaan. Die kan minstens tot aan Autostad doorlopen, waar een park & ride zou kunnen komen. De tramlijn kan ook verder naar Aartselaar en Boom lopen.Aan het viaduct staan er bedroevend weinig bomen. Als er tunnels in de plaats komen, komt er op de middenberm plaats vrij voor bomen. Als we twee rijen aanleggen met om de 10 m één boom, dan zouden we tussen het Olympiadekruispunt en de Krijgslaan 400 bomen kunnen zetten. Exact het aantal dat district Wilrijk deze legislatuur wilde planten. Met een heraanleg van de Boomsesteenweg en de intunneling van het doorgaand verkeer, worden de gevaarlijke kruispunten verkeersveiliger en kunnen we vrijliggende fietspaden aanleggen.

 

De vernieuwde Boomsesteenweg kan mooi aansluiten bij de Jan Van Rijswijcklaan, maar dan 15 m breder. Die extra ruimte kan bij de middenberm blijven en ingEen grondige hertekening voor de A12 is nodigevuld worden met extra groen, een aparte trambedding, parkeerzones? Maar ze kan ook bijvoorbeeld dienen om pleintjes aan te leggen voor scholen.

Zo wordt de Boomsesteenweg plots een aangename groene laan, een fraaie toegangspoort voor de stad, die de verschillende wijken in Wilrijk met elkaar verbindt en waar wonen opnieuw aantrekkelijk wordt.

Een grondige hertekening voor de A12 is nodig

De huidige A12 staat volledig in het teken van het autoverkeer. Het is één van de drukste wegen in ons land. Het viaduct vormt een barrière die vijf wijken van het district doormidden snijdt.
Wonen, werken, naar school gaan, fietsen en wandelen langs de Boomsesteenweg is onaantrekkelijk, gevaarlijk en ongezond.
Ondanks de (oude) geluidsschermen veroorzaakt het verkeer veel geluidshinder. "Het is een grote en toenemende bron van luchtvervuiling in de reeds sterk vervuilde Wilrijkse omgeving.
Dat is slecht voor de gezondheid van heel veel inwoners in Wilrijk", zegt Dirk Avonts, OCMW-raadslid voor Groen en professor Huisartsengeneeskunde in de UGent. "Er zijn verschillende zeer gevaarlijke kruispunten op de Boomsesteenweg", voegt Freya Piryns, gemeenteraadslid voor Groen eraan toe. "Zo staat het kruispunt van de Boomsesteenweg met de R11 gekend als het zwartste van heel stad Antwerpen. De laatste drie jaar gebeurden er 47 ongevallen met slachtoffers. Ook op het kruispunt met de Jules Moretuslei waren er verschillende ongevallen met zwaargewonden."
De fietspaden zijn daarenboven in slechte staat en onveilig. Op de Boomsesteenweg is er ook een veel te beperkt openbaar vervoersaanbod. Dat is onbegrijpelijk voor zo'n belangrijke toegangsweg naar de stad.

Meer ruimte op de A12 dankzij tunnels

Het streefbeeld van de vernieuwde Boomsesteenweg kan zoiets worden als de Jan Van Rijswijcklaan, maar dan 15 m breder. Een ingetunnelde A12 maakt niet alleen plaats vrij voor trams en bomen op de middenberm en brede fietspaden aan de zijkant, maar ook voor andere bestemmingen.
Basisschool De Zonnebloem en basisschool De Ark met het plein Valkenveld, Feestzaal 't Spant en de Sint-Jan Vianneykerk zouden die ruimte goed kunnen gebruiken. Ook voor de Steinerschool Lohrangrin en de basis- en middenschool Pius X kunnen er aan de ingang kleine pleintjes komen. Als de park&ride parking aan het Olympiade-kruispunt verhuist naar Autostad komt ook daar nieuwe ruimte vrij.

De Wilrijkse districtsraad is unaniem over de A12

Op politiek niveau is er in de Wilrijkse districtsraad alvast eensgezindheid. Over de partijgrenzen heen werd op de districtsraad van september 2014 een motie goedgekeurd omtrent het dossier. De Wilrijkse districtsraad vraagt op korte termijn een op het verkeer gerichte meetpost voor fijn stof die permanent minimaal zowel PM10 als PM2.5 meet in de onmiddellijke omgeving van de A12/N177.
De Wilrijkse districtsraad vraagt dat de stad een nieuwe streefbeeld-studie maakt over de A12 tussen Antwerpen en Boom en zich daarbij in het bijzonder focust op het leefbaarder en verkeersveiliger maken van deze verkeersas. Daarbij moeten verschillende milderende maatregelen overwogen worden die de geluids- en luchtkwaliteit rondom de A12 kunnen verbeteren. Zo moeten de bestaande oude en beschadigde geluidsweringen vervangen worden en naar beneden worden doorgetrokken, naast andere maatregelen.
De voltallige districtsraad meent dat de meest structurele oplossing wellicht bestaat in het ondertunnelen van de A12 ter hoogte van Wilrijk en vraagt om het district Wilrijk en de stad Antwerpen nauw bij de studie te betrekken.
Hiermee is er nu, over de partijgrenzen heen, een unaniem politiek draagvlak om de hogere overheden te overtuigen van het belang van een grondige hertekening van de A12 in Wilrijk. Groen zal er in de districtsraad nauwlettend op toekijken of de meerderheidspartijen hier zullen blijven aan meewerken. Ook op stads- en Vlaams niveau zal Groen dit dossier op de agenda zetten.

 

Sven Geysemans

districtsraadlid Wilrijk

[email protected]