Een nieuwe wind voor het stadspark

09 Oktober 2022

District Antwerpen

Een nieuwe wind voor het stadspark

De geplande opwaardering zal zorgen voor een groener en gezonder stadspark, een echte groene long voor onze stad. Antwerpenaren zullen er rust kunnen vinden of ruimte voor ontspanning, in het hart van de stad. Mede dankzij de input van de buurtbewoners zal het stadspark uitgroeien tot een divers park waar er plaats is voor iedereen. - Tom Van den Borne

In september 2022 keurden het district en de stad Antwerpen het voorontwerp voor de herwaardering van het stadspark goed. Het definitieve plan wordt uitgerold in februari 2023 en zal het park herstellen in haar oude glorie. Het uitwerken van de plannen gebeurde in overleg met de buurtbewoners en houdt rekening met de hedendaagse noden van de stad en haar bezoekers.

Het voorontwerp licht enkele aandachtspunten toe. Zo worden alle banken, verlichtingspalen, infoborden en vuilnisbakken vernieuwd, komt er voor het Monument der Gesneuvelden een heuse speelfontein en open ruimte voor herdenkingen of evenementen, en wordt ook de speeltuin grondig onder handen genomen. Peuters zullen hun hart kunnen ophalen in de speelzone 0-4 jaar met aangepaste speeltuigen, de grote kinderen krijgen een meer uitdagende speelzone. Beide zones worden verbonden door een palenbos voor extra spelplezier. Ook de zorgen omtrent het lage waterpeil van de vijver worden aangepakt. Door onder meer het regenwater van de omliggende straten af te leiden naar de vijver wordt er gestreefd naar een constant waterpeil. Er wordt eveneens een noodoverloop voorzien, zodat de stadsvijver een belangrijke rol blijft spelen in het voorkomen van overstromingen in de omliggende wijk.

Het park is maar liefst 14 hectare groot en fungeert als groene long voor de stad Antwerpen. Als beschermd erfgoed was de verloedering van het park de voorbije decennia een groot pijnpunt. Alle moeite van de voorbije jaren ten spijt, bleef het kampen met een imagoprobleem. Districtsschepen Tom Van den Borne is blij met de vooruitgang.