Een structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet?

23 December 2013

De stad start met de opmaak van een structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet. Die structuurschets moet er voor zorgen dat de verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw en industrie een plaats krijgen in de polderdorpen.  De structuurschets dient om een visie te ontwikkelen op hoe het er hier in 2040 moet uitzien. Gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) : 'Deze structuurschets komt niks te vroeg! Al in 2006 kondigde de stad reeds de opmaak ervan aan, naar aanleiding van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan voor gans de stad. Maar het bleef stil tot nu. De nood aan een ruimtelijke visie op de dorpen Berendrecht en Zandvliet is echter al die tijd gebleven.

 

'De druk vanuit de haven op de polderdorpen is nooit weg geweest, zeker als het op mobiliteit aankomt. Daar bovenop komt nu nog eens de druk die ontstaat door de stijgende bevolkingstoename. 'Ook in Berendrecht en Zandvliet wordt uitgekeken naar mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. Daarbij is het erg belangrijk dat de leefbaarheid en het dorpse karakter kan behouden blijven. Voldoende openbaar groen en ruimte om te spelen en te ontspannen zijn zeker aandachtspunten bij het opstellen van de structuurschets. Een mooi voorbeeld daarvan is het stukje groen naast de Delhaize aan de Monnikenhofstraat in Berendrecht. Het is eigendom van de stad, die dus zelf de troeven in handen heeft om het stukje groen te houden.'

 

De stad tekent nu een participatietraject uit met als doel in de loop van 2015 een kant en klaar plan af te leveren. 'We zullen met Groen alvast de vinger aan de pols houden! Inspraak van bewoners is enorm belangrijk in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt voor de toekomst.