Eerste belangrijke overwinning in overkapping Ring, nu noordelijk deel nog

02 Juni 2016

een eerstebelangrijke

"Dit is overwinning", reageert Groen-fractieleider Wouter Van Besien op de koerswijziging van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier en de beslissing om de actiegroepen te betrekken bij de overkapping van het zuidelijke deel van de Ring. "We moeten nu alle zeilen bijzetten opdat de Vlaamse regering ook tot een voortschrijdend inzicht komt rond Oosterweel en ook zorgt voor een overkapping aan Deurne, Borgerhout, Merksem, den Dam en Luchtbal door te kiezen voor een tracé verder weg van de stad."

 

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de actiegroepen en de overkappingsintendant kondigden vandaag aan dat ze gaan samenwerken om een overkapping van de zuidelijke Antwerpse Ring te bestuderen. Ze geven zichzelf hiervoor zes maanden. Ook de Hollandse knoop, het ingewikkelde op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis wordt hierin opgenomen. Met deze stap geeft de overheid de Antwerpse actiegroepen nadrukkelijk de plaats die ze al lang verdienen en komt de overkapping van een groot deel van de Ring een stap dichter.

 

"Dit is een belangrijke overwinning", zegt Van Besien. "Tot nog toe zat de studie over de mobiliteit volledig bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Nu komt de intendant aan zet en worden de actiegroepen volwaardig betrokken. Antwerpen en Vlaanderen geven hiermee eindelijk toe dat mobiliteit en leefbaarheid enkel samen kunnen worden bekeken."

 

Bovendien betekent deze koerswijziging volgens de Antwerpse Groen-fractieleider dat de regering bereid is om zogenaamd beslist beleid alsnog bij te sturen. "Dat geeft ons ook hoop en perspectief voor een aanpassing van het noordelijk deel van de Ring", zegt hij. "Want ook het noorden van stad heeft recht op openheid en propere lucht. We hebben nu een overwinning geboekt op enkele fronten, maar nu moeten ook de hekken rond het BAM-tracé tegen de grond.Belangrijke vraag daarbij is hoe het komt dat het noordelijk deel van de Ring niet is opgenomen in het onderzoek dat nu zal worden gevoerd. Komt het omdat het niet overkapbaar is? Of omdat het niet gecombineerd kan worden met het BAM-tracé? Ook daar willen we antwoorden op. We zullen ons blijven inzetten opdat het stadsbestuur en de regering ook op dat front zullen bijdraaien."