Fietspad aan het Laar: een neverending story?

24 December 2013

Buurtbewoners en Groen vragen reeds van 1998 voor de aanleg van het fietspad Laar. Telkens doken er wel andere redenen in het dossier op om het fietspad uit te stellen. Toen dan eindelijk alles in kannen en kruiken was, vond het districtsbestuur (desondanks protest van Groen) het beter de werken weer uit te stellen. Reden was dat men in 2012 plots op het idee kwam om de werken van de aanleg van het fietspad uit te breiden met de heraanleg van de straat.  Tijdens de districtsraad van 25 maart 2012 hebben we dan ook gewezen op het feit dat de aanleg van het fietspad kon gebeuren los van de andere werken. Een advies dat door de meerderheid niet gevolgd werd. Nu meer dan een jaar later wil Rio-Link niet meer financieel participeren in het verhaal en liggen alle werkzaamheden stil. Uiteraard blijven we met Groen voor de aanleg van het fietspad vechten.

 

Joris Giebens, gemeenteraadslid Groen heeft het de schepen van openbare werken alvast lastig gemaakt met al zijn vragen over Rio-Link, projecten, het Laar. Tijdens de districtsraad zullen we alvast ook nog onze stem laten horen, zodat het project van de aanleg van het fietspad Laar niet in de onderste schuif belanden zal. Een veilig fietspad in het Laar is voor ons prioriteit!