Fietsstraten geen prioriteit voor nieuwe districtsbestuur

23 December 2013

Groen Deurne is een felle voorstander van fietsstraten. Dat zijn straten waar auto's geen fietsers mogen inhalen en waar een snelheidsbeperking van 30km/u geldt. Jammer genoeg blijven die in Deurne vooralsnog onbestaande. Het voorstel om de Van Hersbekelei de primeur te gunnen, werd door de meerderheid van tafel geveegd. De Van Hersbekelei vormt de verbinding tussen de Boekenberglei en de Van Notenstraat. Dagelijks passeren er honderden fietsers op weg naar school of het werk om door het Te Boelaerpark een hoek af te snijden. "De ideale locatie voor de eerste fietsstraat van Deurne", zegt raadslid Karen Maes. "Maar de nieuwe meerderheid heeft hier geen oren naar. Wie richting Boekenberglei fietst zou gevaar lopen bij het oprijden van het kruispunt wanneer het groen is voor de auto's. Totale nonsens, want dat is makkelijk op te lossen met een verkeerslicht voor fietsers of wat extra verf op het wegdek. Het toont eens te meer aan dat fietsveiligheid voor het huidige bestuur allesbehalve een prioriteit is."