Fietsvriendelijke stad: introductie van de fietstoets

02 Juli 2015

Volgens de Copenhagenize-index scoort Antwerpen nog wel goed als fietsstad, maar gaan we er toch op achteruit. Tijd om nieuwe ambitie en nieuwe instrumenten in het fietsbeleid te gooien, met name de fietstoets. Bij elke heraanleg van een straat wordt zo maximaal mogelijk de plaats van de fiets gegarandeerd. Als dat niet gebeurt, moet geargumenteerd worden waarom niet. Die fietstoets is een voorstel dat de Open-VLD op haar laatste stadscongres heeft geformuleerd. Dus stelden we afgelopen gemeenteraad vanuit Groen voor om die fietstoets meteen in te voeren in de stad. Maar plots bleek Open Vld-fractieleidster Annemie Turtelboom het voorstel van de fietstoets in te slikken. Open Vld doet wel vaker goede voorstellen, maar eenmaal in het bestuur, draait ze die terug.De interpellatie en de motie omtrent de fietstoets vindt u hieronder.