Groen dient bezwaar in tegen de heraanleg van het kruispunt Prins Boudewijnlaan-Frans van Dunlaan in Wilrijk

07 November 2023

Tot 12 november kan iedereen bezwaar indienen tegen de plannen. Tezamen met Groen Wilrijk, Groen Morstel en Groen Antwerpen sturen we ons bezwaar in tegen deze plannen.

Groen hekelt het nieuwe ontwerp voor het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan en de Frans van Dunlaan in Wilrijk. Onder het mom van meer verkeersveiligheid komen er niet minder dan drie autorijvakken bij, midden in woongebied. De heraanleg is volledig gericht op de auto en een betere doorstroming richting de oprit voor de E19. Die extra rijvakken zorgen voor een aanslag op het aanwezige groen: de verhoogde en beboste oude spoorwegberm moet eraan geloven ter hoogte van de Frans van Dunlaan. Dat is slecht voor de biodiversiteit maar ook voor de bewoners rond de Frans van Dunlaan. Die oude spoorwegberm zorgt voor een buffer voor het verkeerslawaai.

Dirk Avonts, fractieleider voor Groen in de districtsraad van Wilrijk: "Al van in de jaren 2000 'denkt' men na over de herinrichting van dit kruispunt en dan komt het Agentschap Wegen en Verkeer met dit plan van de vorige eeuw. De aandacht gaat zo goed als exclusief naar de auto. De verkeersveiligheid kan nu al drastisch verbeteren door de bypasses naar de Prins Boudewijnlaan af te sluiten voor afslaande wagens. Waar wacht men op?"

Ook bij Groen Mortsel stuiten de plannen op verzet. Peter Mous, die mee aan de wieg stond van het verzet tegen de R11bis reageert: "Deze plannen doen ons met veel horror terug denken aan het debacle van de R11bis. Meermaals bedreigt auto-infrastructuur onze groene berm die door Mortsel en Wilrijk loopt. Het afgraven en ontbossen in Wilrijk is toch geen voorbode om de toekomst van deze berm opnieuw in vraag te stellen? Voor ons reden genoeg om mee bezwaar in te dienen tegen deze plannen. In de gemeenteraad van Mortsel vroegen we het stadsbestuur al naar haar houding in dit project en zij wisten gelukkig te zeggen ook helemaal niet gelukkig te zijn met de voorliggende plannen. Wij rekenen erop dat Mortsel een negatief advies aflevert op deze vergunningsaanvraag. Deze plannen moeten terug naar de tekentafel."

Ilse van Dienderen, fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad pleitte daar in september reeds voor nieuwe plannen, zonder die bomenkap.  Samen met gemeenteraadslid Joris Giebens werkte ze een bezwaar uit. "Tot 12 november kan iedereen bezwaar indienen tegen de plannen. Tezamen met Groen Wilrijk, Groen Morstel en Groen Antwerpen sturen we ons bezwaar in tegen deze plannen. Ons inziens is de zorgplicht voor natuur met de voeten getreden. Een herinrichting van dit kruispunt is mogelijk zonder de ontbossing. Onze eis is dus dat ze met de handen afblijven van de groene berm. De impact van de herinrichting van het kruispunt op de leefkwaliteit van de omwonenden is gigantisch: de geluidsoverlast zal door het weggraven van de berm vergroten, het kruispunt is niet op maat van de bewoners voorzien: voetpaden zijn te smal, in verhouding tot die extra rijvakken voor de auto's krijgen fietsers geen extra ruimte. En tot slot: de plannen houden geen rekening met de komst van de tram naar het UZA die via de Prins Boudewijnlaan zou gaan. Nochtans beweerde minister Peeters tijdens de recente voortgangsrapportage in het Vlaams parlement dat die tram er tegen 2026 zou moeten zijn. Bizar dat haar eigen administratie geen rekening houdt met die wens in de voorliggende plannen. Redenen genoeg dus om nieuwe plannen te maken. We roepen iedereen op om bezwaar aan te tekenen."

De bewoners werkten een heel degelijk bezwaarschrift uit: beterkruispunt.be.

Het bezwaar van Groen is hier te vinden.