GAS-boetes sit-in Grote Markt kwijtgescholden

25 September 2015

manifestanten aprilAntwerpse

De die begin op de Grote Markt werden opgepakt na een spontane protestactie tegen de uitspraken van burgemeester De Wever over Berbers, zien hun GAS-boete kwijtgescholden. "Een bewijs dat het buitenproportionele machtsvertoon dat de Antwerpse politie die dag vertoonde, volledig misplaatst was", aldus Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit.

De uitspraken die Bart De Wever eind maart in Terzake deed, deden de gemoederen in Antwerpen hevig oplaaien. In een uitzending over het integratiebeleid liet de Antwerpse burgemeester zich onder meer ontvallen dat Berbers een "zeer gesloten gemeenschap zijn met wantrouwen tegenover de overheid." De kritiek bleef niet uit en ruim tweehonderd mensen trokken spontaan richting Grote Markt om hun verontwaardiging te uitten met een vreedzame sit-in.

Verschillende manifestanten werden gearresteerd en moesten de nacht in de cel doorbrengen. Ze kregen ook een GAS-boete wegens samenscholing en het 'manifesteren zonder toelating van de burgemeester'. Onder hen ook verschillende leden van Groen, waaronder raadslid Ikrame Kastit. Ze tekenden protest aan tegen hun arrestatie en GAS-boete. Afgelopen vrijdag vonden verschillende betrokkenen een verlossend aangetekend schrijven in de bus waarin hen werd meegedeeld dat de GAS-boete wordt kwijtgescholden.

 
 

"Niet meer dan terecht", aldus Kastit. "Het machtsvertoon waarmee de politie toen optrad, was volkomen buitenproportioneel en zeer onverstandig. Het was een vreedzaam protest van Antwerpenaren die zich terecht geviseerd voelen, omdat ze ook echt geviseerd werden. Om dan als provocatie,  bovenop de eerder provocerende uitspraken, deze mensen als criminelen te omsingelen en aan te houden, is een burgemeester onwaardig."