Geen autostrade van 120 meter door de stad!

10 Mei 2019

Geen autostrade van 120 meter door de stad!

De Vlaamse regering is van plan om een bouwaanvraag te doen voor de Oosterweel met aan de zogenaamde Hollandse Knoop een niet-overkapte autostrade van 120 meter breed. Dat is een serieuze verslechtering van de huidige situatie.

Wouter Van Besien: “Dit gaat volledig in tegen de afspraken en de geest van het Toekomstverbond, dat uitging van een volledige overkapping van de ring. Die ambitie krijgt hier rake klappen. Wij roepen de intendant en Lantis op om andere plannen uit te werken. En we gaan er van uit dat ook de actiegroepen dit plan niet steunen. Met Groen in een volgende Vlaamse regering zullen wij dit alvast definitief schrappen.”

 

Vandaag zijn er 12 baanvakken op een breedte van 53 meter. In de oorspronkelijke plannen van de BAM werden dat 27 baanvakken van 125 meter breed. Dat was uiteraard onaanvaardbaar en dankzij massale mobilisatie werden die plannen afgevoerd. Het Toekomstverbond, de intendant en werkgemeenschappen werkten nieuwe plannen uit. De definitieve bouwaanvraag moet in oktober ingediend worden.

 

“De nieuwe plannen die wij konden inzien, zijn wat ons betreft onaanvaardbaar”, vervolgt Van Besien. “Er wordt slechts 1 rijstrook geschrapt en de verbindingsweg wordt een aantal meter opgeschoven. Van 27 baanvakken van 125 meter gaan we naar 26 niet-verkapte baanvakken van 120 meter. Dat gaat niet alleen in tegen het Toekomstverbond, het is bovendien een serieuze verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.”

 

Voor Groen mag deze mastodont nooit gebouwd worden. Van zodra de bouwvergunning is ingediend, zal het heel moeilijk zijn om het nog te wijzigen. Het Toekomstverbond heeft (onder meer) als doelstelling dat de ruimte en levenskwaliteit in Antwerpen er op vooruitgaat. Met deze Hollandse Knoop gaat ze er op achteruit in Borgerhout, Antwerpen-Noord en Deurne.

 

Wij roepen de intendant en Lantis op om andere plannen uit te werken. Ook vragen we volledige transparantie, te beginnen met het openbaar maken van de plannen zoals ze nu zijn. Enkel definitieve plannen vrij geven, op het moment dat er geen tijd meer is om ze nog aan te passen, is geen correcte manier van werken.

 

 

* Het beeld, zoals hierboven weergegeven is de oorspronkelijke Hollandse Knoop van 27 baanvakken (22 rijstroken en 5 pechstroken) en 125 meter breed, zoals oorspronkelijk uitgetekend door de BAM. De rode kruisjes duiden aan welke rijstrook er geschrapt wordt. En de pijl duidt aan dat de verbindingsweg een paar meters wordt verschoven. Uiteindelijk zal de Hollandse Knoop dan nog 26 baanvakken (21 rijstroken en 5 pechstroken) tellen en 120 meter breed zijn.