Geen dag langer wachten met wegwerken zwarte punten

02 Oktober 2017

Geen dag langer wachten met wegwerken zwarte punten

“De bescherming van zwakke weggebruikers in de stad blijft een pijnpunt”, reageert Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns op het dramatische ongeval aan de Plantin en Moretuslei waarbij een jonge fietser om het leven kwam.  “Het is de verantwoordelijkheid van de stad om de veiligheid van iedereen in het verkeer te garanderen.  Dat gebeurt op dit moment onvoldoende. Met Groen roepen wij op om de zwartste kruispunten in de stad onmiddellijk conflictvrij te maken.”

“Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?”, vraagt Piryns zich af. “Het kruispunt van de Simonsstraat met de Plantin en Moretuslei staat al langer op de lijst van de zwarte punten in de stad. Onlangs werd er beslist om het kruispunt ten dele conflictvrij te maken, maar niet voor zwakke weggebruikers. Nochtans heeft de voltallige gemeenteraad twee jaar geleden al unaniem een motie goedgekeurd om sneller werk te maken van het wegwerken van de zwarte kruispunten in de stad. Jammer genoeg ontbreekt de sense of urgency.  En die is echt nodig als we willen vermijden dat er nog meer slachtoffers vallen.”

Volgens Piryns mag het stadsbestuur geen dag langer meer wachten om de gevaarlijke kruispunten in de stad conflictvrij te maken. Op zo’n conflictvrij kruispunt komen verschillende verkeersstromen niet meer met elkaar in conflict. Zwakke weggebruikers worden zo beter gescheiden van het autoverkeer. “De impact hiervan op de verkeersveiligheid is spectaculair”, aldus Piryns. “Onderzoek wijst uit dat er op conflictvrije kruispunten tot 40 procent minder ongevallen gebeuren, dan op ‘gewone’ kruispunten. Deze maatregel kost zo goed als niets en heeft een directe daling van het aantal ongevallen tot gevolg.”

Groen herhaalt ook haar oproep aan het Antwerpse bestuur om een systematische screening en analyse van alle kruispunten in de stad te doen. Dit moet resulteren in een duidelijk stappenplan om kruispunten conflictvrij te maken. Dat kan volgens Groen door een eenvoudige  aanpassing van de verkeerslichtenregeling per kruispunt.