Geen teerzandolie in onze haven

29 Oktober 2014

In de haven van Antwerpen zou in de toekomst mogelijk teerzandolie verwerkt worden. Teerzandolie is de meest vervuilende fossiele brandstof op aarde. Groen vraagt dan ook in een motie om alles te doen om de invoer via en de verwerking in de Antwerpse haven te beletten. Stemden voor de motie: Groen, sp.a, pvda

Stemden tegen de motie: N-VA, cdenv, OpenVLD, Vlaams Belang

 

Bekijk hier het filmpje van het debat op de gemeenteraad van 20 oktober 2014:

 

 

INTERPELLATIE

Op 2 oktober vond bij ExxonMobil in de Antwerpse haven de eerste steenlegging plaats voor de nieuwe 'Delayed Coker Unit'. In deze speciale koker zou "zware olie" omgezet worden in diesel en scheepvaartbrandstof. Het zou om een investering van om en bij een miljard € gaan. De Antwerpse burgemeester was aanwezig om het event de nodige glans bij te zetten.

Uit formele en meer informele berichten de laatste maanden en de dag van de plechtige eerste steenlegging blijkt dat de investering in de nieuwe koker voor ExxonMobil wellicht past in een strategie om Canadese teerzandolie in te voeren in Europa. Er is ExxonMobil veel aan gelegen om Europa mee te krijgen in haar keuze voor niet-conventionele fossiele brandstoffen, zoals teerzandolie, schalie-olie en schaliegas. Getuige daarvan is ook de megacampagne die Exxon momenteel voert in Duitsland om toelating te krijgen om daar schaliegas te exploiteren.

Als het klopt dat in de nieuwe installatie ook of zelfs vooral teerzandolie zal verwerkt worden, dan zou ExxonMobil erin slagen om in Antwerpen een belangrijk bruggenhoofd uit te bouwen in Europa voor haar strategie rond niet conventionele brandstoffen. Met de actieve steun van het Antwerps stadsbestuur.

"Het is belangrijk dat Europa geen energiebronnen weert, zoals Canadese zware olie" communiceerde ExxonMobil via de sociale media n.a.v. de opening van de koker in Antwerpen. Daarmee wordt duidelijk dat ExxonMobil de investering in Antwerpen kadert in haar strijd tegen de plannen van de Europese Commissie om in het kader van de Richtlijn over de kwaliteit van de brandstoffen (Fuel Quality Directive) de koolstofintensiteit van in Europa toegelaten brandstoffen te verminderen. Het gebruik van teerzandolie zou Europa zoveel mogelijk willen vermijden. Het gebruik van 'high carbon fuels' (brandstoffen met een hoge koolstof intensiteit) zou het bereiken van de Europese klimaatdoelstellingen voor verkeer en transport immers veel moeilijker, zo niet onmogelijk maken. Recent is er echter grote druk om de criteria voor brandstoffen die in Europa kunnen gebruikt worden, toch te versoepelen, wat bovendien blijkt te lukken.

De internationale milieubeweging trekt al enige jaren aan de alarmbel rond de verdere inzet en verspreiding van niet conventionele fossiele brandstoffen. Vooral de Canadese teerzandolie is een ramp voor het milieu en ons klimaat. De ravages die worden aangericht in de Canadese bossen zijn schrijnend. Bij het winnen van teerzandolie komt massaal veel CO2 vrij. En bij gebruik van die olie in verkeer of transport krijgen we nog eens een extra uitstoot. Reden te over dus om niet mee te stappen in deze strategie die vooral lucratief is voor enkele grote oliemultinationals maar die zeer schadelijk is voor het klimaat. Als Antwerpen meewerkt met Exxon om teerzandolie in Europa binnen te sluizen, nemen ze een loodzware verantwoordelijkheid.

Vandaar volgende vragen aan de schepen:

  1. Is het Antwerps stadsbestuur op de hoogte of ExxonMobil teerzandolie zal verwerken in haar nieuwe koker in de Antwerpse haven?
  2. Is de schepen van oordeel dat het opportuun is om de invoer van teerzandolie in Vlaanderen en via Vlaanderen in Europa, te bevorderen? Of vindt u dat teerzandolie moet geweerd worden?

MOTIE

Gezien de negatieve impact op het milieu van de winning en de raffinage van teerzandolie gebruikt de stad Antwerpen alle middelen die ze ter beschikking heeft om de invoer via en de verwerking in de Antwerpse haven te beletten.

Wouter Van Besien