Geen werk voor vrouwen met migratie-achtergrond

22 Juni 2015

Minder dan een op de drie vrouwen van Marokkaanse of Turkse origine heeft werk. Meer dan de helft probeert niet eens om werk te vinden. Deze cijfers staan in schril contrast met de tewerkstellingscijfers van vrouwen van autochtone afkomst: 70% heeft werk. Sarah Scheepers snijdt, vertrekkend vanuit bovenstaande insteek, een gesprek aan over migratie en ongelijkheid op uitnodiging van Groen district Antwerpen. Sarah is coördinator van ella vzw ? Kenniscentrum gender en etniciteit. Daarvoor deed zij onderzoek naar discours over gelijkheid en diversiteit aan de KULeuven. Ze ontrafelt graag kromme en minder kromme redeneringen over verschil en ongelijkheid.Iedereen is welkom om met haar en met elkaar in debat te

 gaan. We verwachten u op maandag 6 juli om 20u in het Groen Kwartier. Bij mooi weer gaat dit door op het grasveld voor de bakkerij aan de Artsen zonder Grenzenstraat (Groen Kwartier); bij regen zetten we ons in de wandelgalerij aan de Jules Bordetstraat. Breng je krukje, stoel of kussen mee!

Tot dan,

Ilse van Dienderen
Voorzitter Groen district Anwterpen
[email protected]

Philip Savelkoul
Inhoudelijk medewerker
[email protected]