Groen Antwerpen bezorgd over gevolgen opdoeken AG Stan en AG Gapa

11 December 2013

werd RadenBestuur

Vandaag op de van van de Autonome Gemeentebedrijven Stadsplanning en GAPA aangekondigd dat deze entiteiten worden opgeheven en hun opdrachten deels binnen AG Vespa, deels binnen de stedelijke werking zullen worden ondergebracht. Groen Antwerpen verzet zich niet tegen reorganisaties op zich, maar is bezorgd over de gevolgen van deze ingreep.

 

Joris Giebens (gemeenteraadslid, lid van RvB AG Stan): "Deze autonome gemeentebedrijven hebben de afgelopen jaren bijzonder goed werk geleverd, en AG Stan wordt voor haar expertise en realisaties internationaal geroemd. Ik vrees dat er door deze reorganisatie waardevolle mensen gaan vertrekken en dat er te veel expertise verloren zal gaan. Ik hoop ten zeerste dat de stad zich bewust is van dit gevaar en er alles aan zal doen om een 'braindrain' te voorkomen, zodat we ook in de komende jaren ambitieuze en hoogstaande stadsontwikkelingsprojecten kunnen blijven realiseren."

 

Marij Preneel (districtsburgemeester, lid van RvB GAPA) is niet te spreken over de communicatie rond deze veranderingen: "De directie van GAPA is niet betrokken geweest bij de reorganisatie, en werd pas samen met de RvB op de hoogte gesteld dat ze worden opgedoekt. Het personeel weet van niets en wordt nu pas op de hoogte gebracht, enkele momenten voor het in de pers verschijnt. Er heerst al weken grote ongerustheid, en de timing bewijst nog maar eens dat dit stadsbestuur absoluut geen respect voor het personeel heeft. Een slechter begin voor een verdere samenwerking kan je je niet bedenken. Dit stadsbestuur heeft op een halve dag tijd twee goed functionerende autonome gemeentebedrijven van de kaart geveegd. De manier waarop dit is gebeurd, getuigt van zeer slecht bestuur."