Groen Antwerpen strijdt voor Park Spoor Oost

29 Oktober 2014

"Ik heb de indruk dat er autootjes te beginnen fonkelen in de ogen van schepen, als er open ruimte beschikbaar komt" Zo begon Wouter Van Besien zijn interpellatie over Spoor Oost op de gemeenteraad zonet. Enkel voor de parkeerfunctie en de evenementenfunctie worden er concrete plannen gemaakt. Maar garanties voor een buurtpark en voor aangename/veilige voetgangers- en fietsverbindingen zijn er nog niet. Groen vraagt in een motie om die garanties te bieden.Stemden voor: Groen, sp.a en pvda

Stemden tegen: Vlaams Belang, Cdenv, OpenVLD en N-VA

 

Bekijk hier het filmpje van het debat op de gemeenteraad van 20 oktober 2014:

 

 

INTERPELLATIE

Geachte schepen,

Graag zou ik extra toelichting krijgen bij uw plannen en intenties met Spoor Oost. U hebt het over een multifunctionele invulling als evenemententerrein, parking en buurtpark, maar tot nu toe zijn er enkel voor de parkeerfunctie en het evenemententerrein concrete plannen gemaakt.

U hebt een studie besteld om te bereken hoeveel auto's er op de site kunnen parkeren, maar geen studie over de impact van zo veel extra verkeer op de buurt, of over hoe je het terrein maximaal kan vergroenen. Graag zou ik een antwoord krijgen op volgende vragen

  • Wat bent u nu eigenlijk van plan om het terrein te vergroenen? Wanneer gaat u hier studies rond laten maken? Welke budgetten voorziet u?
  • Wanneer zullen we resultaat zien?
  • Hoe ziet u de impact van het verkeer van het Sportpaleis op Spoor Oost en de buurt verder evolueren?
  • Hoe ziet u de impact van de Hollandse Knoop op Spoor Oost en de buurt verder evolueren?

Hartelijk dank

Wouter Van Besien

 

MOTIE

Gezien het prangend tekort aan groene openbare ruimtes in Borgerhout en Antwerpen-noord, ontwikkelt de stad Antwerpen 'Spoor Oost' op termijn als een ruimte met als hoofdbestemming een buurtgericht park, dat ook kan dienstdoen als ontvanger van evenementen.

Elke beslissing op korte termijn moet dan ook in die optiek genomen worden.

De korte termijn invulling die het stadsbestuur nu aan Spoor Oost wil geven, zijn geen stappen in die richting. De inrichting van het plein staat nu volledig in dienst van tijdelijk parking van het sportpaleis en de mogelijke komst van de Sinksenfoor.

De gemeenteraad van Antwerpen beslist:

  1. Dat de toekomstige invulling van Spoor Oost voornamelijk buurtpark wordt met (per jaar in tijdsduur beperkte) mogelijkheid tot evenementen.
  2. Dat op korte termijn reeds 1/3 van de site ingericht wordt als permanent buurtpark, als opstap van een verdere inrichting van het geheel.
  3. Dat een beslissing over tijdelijk parkeren voor de bezoekers van het Sportpaleis genomen wordt op basis van een deftige locatie- en alternatievenstudie, en niet op basis van improvisatie.
  4. Dat een veilige en aangename fiets- en voetgangersverbinding wordt aangelegd tussen Spoor Oost enerzijds en Antwerpen-Noord, den Dam, Borgerhout, het Sportpaleis en de verschillende haltes van het openbaar vervoer anderzijds.

Wouter Van Besien