Groen bezorgd over culturele toekomst van Antwerpen

11 Mei 2022

Groen bezorgd over culturele toekomst van Antwerpen

"De cultuursector heeft bijzonder zware jaren achter de rug en heeft nood aan investeringen i.p.v. nodeloze besparingen. Toch blijft een krachtig signaal vanuit het Antwerpse stadsbestuur onbegrijpelijk achterwege."

Antwerpen, 11 mei 2022 - Groen Antwerpen is bijzonder bezorgd over de toekomst van de Antwerpse cultuursector. Onze stad verdient een fijnmazig cultureel ecosysteem. Met middelen via het Kunstendecreet kunnen kunstenaars en kunstenorganisaties floreren. Eerder dit jaar al trok Groen aan de alarmbel over het tekort aan Vlaamse middelen dat is voorzien. Nu de preadviezen er zijn en binnenkort een finale beslissing volgt, staan we helemaal op een kantelpunt. Als Vlaanderen en stad Antwerpen niet snel gaan handelen, verdroogt het culturele landschap.

"Onze stad dreigt op korte termijn enkele sleutelspelers te verliezen", opent Femke Meeusen (districtsschepen van Cultuur, Groen). "Cultuurhuizen zoals Rataplan en Theater Zuidpool, waar instromers zich kunnen ontwikkelen, kregen een positief rapport maar grijpen mogelijks naast de nodige subsidies om hun werking te garanderen." Sinds de preadviezen is het voor vele organisaties in Antwerpen bang afwachten. De toekomst voor het personeel is onzeker en de toekomstige artistieke planning en werking komt zwaar onder druk te staan. "Met Groen kijken we in eerste plaats naar de Vlaamse Regering en Jan Jambon, minister van Cultuur, om in te grijpen en meer middelen te voorzien", gaat Meeusen verder. "De cultuursector heeft bijzonder zware jaren achter de rug en heeft nood aan investeringen i.p.v. nodeloze besparingen. Toch blijft een krachtig signaal vanuit het Antwerpse stadsbestuur onbegrijpelijk achterwege."

De donkerste wolken hangen momenteel in Antwerpen boven de Bourla. Na een negatief preadvies zit het Het Toneelhuis immers in bijzonder precaire papieren. "Aan gebrek aan politiek toezicht kan het niet geweten worden", zegt Niel Staes (gemeenteraadslid Groen). "De Raad van Bestuur van Het Toneelhuis telt tal van afgevaardigden van N-VA en toch dreigt het schip helemaal te kapseizen." Alle sleutels liggen in handen van de partij van schepen voor Cultuur Ait Daoud (N-VA). Groen zal ook in de gemeenteraad vragen stellen over de toekomst van het cultuurhuis. "Antwerpen investeert stevig in de artistieke werking en de renovatie van het gebouw, maar ook die financiering lijkt bijzonder kwetsbaar wanneer het Vlaamse dossier op de klippen loopt", gaat Staes verder. "Het is onbegrijpelijk dat er niet eerder aan de alarmbel werd getrokken. Het is nu alle hens aan dek om dit vlaggenschip te redden, de vraag is of er ook de wil is om dat te doen."

Groen wijst verder op de bijzonder zware vereisten die stad Antwerpen aan Het Toneelhuis oplegt om haar stedelijke werkingsmiddelen te behouden. Schepen Ait Daoud heeft alles in handen om een wereld van verschil te maken, maar gaf eerder aan geen extra middelen vanuit de stad te voorzien voor projecten die naast Vlaamse steun grijpen. Groen Antwerpen hoopt alvast dat die positie toch zal keren wanneer men realiseert welke chaos het Vlaamse beleid veroorzaakt in het veld.

---

(Foto Fred Romero)