Groen Borgerhout stelt vernieuwde en versterkte ploeg in Borgerhoutse districtsraad voor

03 Maart 2015

Op maandag 2 maart werd Omar Al Jattari gekozen tot nieuwe voorzitter van de districtsraad in Borgerhout. Tevens werd in overleg met sp.a Inge Jooris aangesteld als fractieleider van de meerderheidsfractie sp.a-Groen. In opvolging van Ikrame Kastit vervoegde Seppe Geerts de Groen-sp.a fractie . De vernieuwde en versterkte ploeg vloog er voor de eerste districtsraad meteen stevig in met drie adviesvoorstellen.  Doordat Ikrame Kastit naar de Antwerpse gemeenteraad trok, moet de Borgerhoutse districtsraad een nieuwe voorzitter van de raad aanduiden en een nieuw raadslid aanduiden. Groen maakte van de gelegenheid gebruik om haar ploeg in de districtsraad te versterken en te vernieuwen. Omar Al Jattari wordt door 

Groen (alvast met steun van de andere meerderheidspartijen) voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad, Inge Jooris wordt fractieleider van de meerderheidsfractie sp.a-Groen en Seppe Geerts wordt het nieuwe districtsraadslid. Met Nadia Bachgada en Marij Preneel is de ploeg van Groen compleet. 

 
Inge Jooris is fier dat ze deze vernieuwde en versterkte ploeg mag aanvoeren en stelt werk te willen maken van meer levenskwaliteit voor de Borgerhoutenaar: "Borgerhout is het drukst bevolkte gebied van Vlaanderen. Tegelijk kampen we met een enorm tekort aan groene en open ruimte voor de bevolking. Bovendien kwam vorige week naar boven dat Borgerhout het Vlaamse gebied is dat het meeste te lijden heeft onder fijn stof. Als we dit allemaal samen nemen, dan is het duidelijk dat we dringend voor meer groene ruimte en meer alternatieven voor de wagen moeten zorgen in ons district."
 
De vernieuwde ploeg voegt meteen daad bij woord. Maandag staan er drie adviesvoorstellen van de groene fractie geagendeerd. Een advies doet concrete voorstellen om het fijn stof in Borgerhout naar omlaag te halen door het aantal auto's en dieselbussen op de Plantin en Moretuslei en Turnhoutsebaan terug te dringen en alternatieven te voorzien. Uiteraard blijven we ijveren voor de overkapping van de Ring. Een ander advies stelt voor om te beginnen met een Moorkenspark Light zodat de bevolking rond het Moorkensplein eindelijk eens wat groene open ruimte krijgt, in afwachting van een volwaardig Moorkenspark. Het laatste advies gaat over het Antwerpse mobiliteitsplan dat veel te weinig ambitieus is en te weinig alternatieven voor de bevolking voorziet om daadwerkelijk en op een comfortabele manier de auto in te ruilen voor andere transportmiddelen.
 
"Onze fractie in de districtsraad wil haar kennis, daadkracht en enthousiasme inzetten om van Borgerhout een nog betere plaats om in te wonen te maken. Wij nodigen meteen ook de bevolking uit om ons hun ideeën, voorstellen of zorgen door te spelen. Dat kan door te mailen naar [email protected] of te komen naar de districtsraad iedere vierde maandag van de maand vanaf 20u," besluit Inge Jooris. Ook Omar Al Jattari is klaar om zijn nieuwe verantwoordelijkheid als voorzitter van de districtsraad op te nemen: "Als voorzitter wil ik erop toezien dat een districtsraadslid zijn of haar werk ten volle kan uitvoeren in de raad, en dit voor ieder lid van zowel meerderheid als oppositie. Daarvoor wil ik borg staan."