Groen Deurne reageert ontgoocheld op meerjarenbegroting

23 December 2013

De Groene fractie in Deurne is ontgoocheld na de voorstelling van de meerjarenplanning en budgetopmaak. Het is de zoveelste gemiste kans van het districtscollege om met gerichte acties Deurne meer identiteit te geven. Het lijkt er op dat Deurne de voorstad van Antwerpen wordt, zonder identiteit! Beslissingen en beleidsaccenten van het stadsbestuur worden blindelings gevolgd met dure investeringen als gevolg. Zo wordt meer dan een miljoen besteed aan het vervangen van verlichtingspalen en daardoor kan nadien de stad besparen op hun elektriciteitsrekening.  Gerichte acties vinden we zelden terug, eerder vage intenties en oplapwerk. Een lange termijn visie met duidelijke en gedurfde keuzes ontbreekt. De heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan, een belangrijke straat in het hart van Deurne, is bijvoorbeeld pas gepland in de tweede helft van de legislatuur. En dit terwijl het vorige bestuur alle voorbereidingen al had getroffen! het is nobel dat men De Groote Oorlog en 50 jaar districtshuis wil herdenken, maar op onze vragen hoe dit concreet wordt uitgewerkt bleef het antwoord uit, en we zijn bijna 2014!

 

En wanneer we toch concrete acties terugvinden, blinken ze uit in domme keuzes die veel geld kosten. Zo wordt het kunstwerk Ponoma professioneel bewaard voor een uitgave van 12000 euro volgend jaar omdat het districtsbestuur de gekozen locatie, waarvoor al een inplantingsplan en geld was voorzien, wil wijzigen en nog jaren wil wachten tot het een plaats zou krijgen op Eksterlaar.

 

Het is duidelijk: dit bestuur kent niet veel van besturen en is bang om keuzes te maken waarvan Deurne op lange termijn beter wordt. Met dit meerjarenplan biedt men geen antwoord op een sterk groeiend Deurne dat vergroent, verkleurt en vergrijst.