Groen dient bezwaar in tegen bomenkap Ineos

29 Augustus 2019

Groen dient bezwaar in tegen bomenkap Ineos

Net als burgerbeweging ‘Antwerpen Schaliegasvrij’ en heel wat milieubewegingen dient ook Groen Antwerpen een bezwaarschrift in tegen de aangevraagde bomenkap om toekomstige chemische installaties van Ineos te bouwen.

 

Wouter Van Besien: “Hier wordt de kar voor het paard gespannen. Het is helemaal niet zeker of de installaties van Ineos ooit zullen gebouwd worden, er zijn immers nog geen vergunningen voor. En toch wil men de bomenkap al toestaan? Dat is onbehoorlijk bestuur. Je geeft ook geen vergunning voor een oprit, als je niet weet of er ooit een huis komt.”

 

Het is wettelijk gezien ook belangrijk dat je bij een milieu-effecten-rapportage alle effecten samen bekijkt. Nu wordt er enkel bekeken welk milieu-effect het verdwijnen van het bos heeft. Maar je moet het milieu-effect van het verdwijnen van het bos optellen bij het effect van de nieuwe industriële installaties. Ook de Vlaamse overheid is trouwens die mening toegedaan.

 

We lezen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos:

“De voorliggende passende beoordeling is onvolledig. Een passende beoordeling houdt in dat op basis van de best wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma die een mogelijke aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone, moeten worden onderzocht en beoordeeld. (…)Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van de voorliggende passende beoordeling over onvoldoende informatie om betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten.”

 

Het is bovendien heel onwaarschijnlijk dat de milieu-effecten van de nieuwe installaties van Ineos positief zullen zijn.

Heel dit proces lijkt meer en meer op sluipende besluitvorming. Er was eerst al het ‘Memorandum of Understanding’ tussen Ineos en de overheden (de Vlaamse regering en de Stad Antwerpen). Daarin werd alle steun toegezegd aan Ineos, zonder zicht op de effecten op bijvoorbeeld klimaatopwarming en plasticvervuiling. Als men nu toelaat alvast de bomen te kappen, dreigt dat in de toekomst een argument meer te worden om de installaties te plaatsen, ‘anders heeft men de bomen voor niets gekapt’. Dit moet stoppen. De overheid mag Ineos niet meer rechten geven dan anderen in onze samenleving. Alle milieu-effecten moeten gekend zijn, voor er vergunningen kunnen afgeleverd worden.

 

Groen dient dan ook een bezwaarschrift in tegen de bomenkap, en roept het stadsbestuur van Antwerpen op om een negatief advies te geven. Als het stadsbestuur wel gelooft dat Ineos zal kunnen bewijzen dat haar plannen milieuvriendelijk zullen zijn en zullen passen in de milieudoestellingen van de stad, dan is er geen enkel probleem om beide vergunningsaanvragen aan elkaar te koppelen.

Het bezwaarschrift kan u hier vinden.