Groen dient bezwaar in tegen vergunningsaanvraag Ineos

07 September 2020

Groen dient bezwaar in tegen vergunningsaanvraag Ineos

“Geen plaats voor technologie uit het verleden in de haven van de toekomst”

Antwerpen, 7 september 2020 – Vandaag dient Groen een bezwaarschrift in tegen de project-MER van Ineos voor de omgevingsvergunning voor de ontbossing en voorbereidende werken van het zogenaamde Project One in Lillo. “Het loskoppelen van de ontbossing voor de bouw van de volledige installatie, kan niet. Dit is 1 project en moet ook zo beoordeeld worden”, aldus Groen-gemeenteraadslid Nordine Saïdi Mazarou.

Het is ondertussen een klassiek scenario geworden bij controversiële vergunningsaanvragen. Men verkapt de aanvragen om geen vertragingen op te lopen. Groen kant zich tegen deze aanpak en stelt dat de aanvraag voor de ontbossing niet los staat van de aanvraag voor de bouw van een nieuwe plastiekfabriek.

“De impact van deze nieuwe fabriek moet apart bekeken worden”, vindt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. “Ineos gebruikt schaliegas als grondstof voor deze nieuwe site. Een economisch twijfelachtig proces dat bovendien veel vervuiling veroorzaakt en veel plastic afval met zich mee brengt. De haven van Antwerpen wil investeren in de industrie van de toekomst. Dit is investeren in een technologie van het verleden.”

Voor Groen is de noodzaak om deze vergunningen los te koppelen onvoldoende aangetoond. Bovendien toont ze onvoldoende de te compenseren bebossing aan. De economische onzekerheid die gepaard gaat met de fracking van schaliegas, maakt het voor Groen bovendien dwingend om het project als geheel te bekijken.

Na vorig jaar al een bezwaarschrift te hebben ingediend bij het college, sluit Groen zich dus vandaag met volle overtuiging aan bij Antwerpen Schaliegrasvrij, en dient een bezwaarschrift in bij de provincie. “In de haven van de toekomst is geen plaats voor een vervuilend en economisch onzeker project op basis van een technologie uit het verleden, laat staan om voorbarig bos te beginnen wegkappen. Daarom vragen wij aan de deputatie om deze aanvraag niet te vergunnen”, besluiten Saïdi Mazarou en van Dienderen.