Groen dient bezwaarschrift in tegen GRUP Oosterweelverbinding

14 Augustus 2014

Groen Antwerpen dient vandaag bezwaar in tegen het ontwerp van wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding blijft een fout project. Het is geen goed idee om een bijkomende snelweg door de stad te trekken, met alle lawaai en luchtvervuiling die dat met zich meebrengt. Bovendien staat de Oosterweelverbinding (het BAM-tracé) een volledige overkapping in de weg. Het is duidelijk dat het GRUP, zoals het nu voorligt, heel wat gebreken vertoont. En die hebben we in ons bezwaar op een rij gezet:Het ontwerp is in tegenspraak met verschillende andere plannen die beslist zijn door de overheid en waar dus mee rekening dient gehouden te worden, zoals het Luchtkwaliteitsplan en het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen.

  1. In het ontwerp GRUP zitten grote hiaten, het ontbreekt onder meer aan garanties om de groengebieden die verloren gaan te compenseren.
  2. De documenten die als grondslag en voorbereiding gediend hebben voor deze wijziging van GRUP vertonen essentiële mankementen. Het Milieu-effecten-rapport en de Maatschappelijke kosten-baten analyse zijn niet op eerlijke manier opgesteld.
  3. De discussie rond de Oosterweelverbinding hangt onlosmakelijk samen met de discussie ronde de R11-bis en de A102, maar daarvan is de plan-MER nog in opmaak. Ook de studie die de Vlaamse regering gaat uitvoeren over de overkapping van ring, is een belangrijk document, dat zijn weerslag kan hebben op het tracé van de nieuwe scheldeoeververbinding. Die documenten worden dan ook best in de besluitvorming meegenomen.

De Vlaamse regering zou er goed aan doen met dit GRUP te stoppen en samen met de actiegroepen en de Antwerpenaren aan betere en gezondere oplossingen voor de files te werken.

U kan het bezwaarschrift hier nalezen.

 

Meer info:

Wouter Van Besien

Gemeenteraadslid Antwerpen en Vlaams Parlementslid

0473 87 00 91