Groen district Antwerpen laat Stuivenberg niet in de steek

16 Oktober 2023

District Antwerpen

Groen district Antwerpen laat Stuivenberg niet in de steek

Zoals Groen al eerder vreesde, blijft de Stuivenbergsite na de verhuis verweesd achter.

Het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen Noord sloot in september de deuren. Het ziekenhuis verhuisde, in een fusie, naar het nieuwe Cadix-ziekenhuis aan het Eilandje. Zoals Groen al eerder vreesde, blijft de Stuivenbergsite na de verhuis verweesd achter. De plannen voor een nieuwe invulling worden achteruit geschoven want de stad voorziet niet de nodige budgetten.

Een twintigtal Groene mandatarissen uit Antwerpen-Noord en Borgerhout maken zich grote zorgen, zo schrijven ze in een open brief. De feestelijke opening van het Cadix-ziekenhuis betekent het einde van een icoon voor Antwerpen-Noord, het Stuivenbergziekenhuis. Alle mooie plannen ten spijt, dreigt jarenlange leegstand en verloedering. Wij roepen het stadsbestuur, en met name schepen van ruimtelijke ordening Annick De Ridder, op om te investeren in de wijk. De wijk heeft zo veel nood aan groen, speel-, sport- en rustplekken, en ruimte voor sociaal-artistieke projecten. Deze site kan dat bieden. Het moet het kloppend hart zijn van Antwerpen-Noord.

Om de eis uit onze open brief kracht bij te zetten, trokken we met affiches de wijk in.

Meer info: https://www.groenantwerpen.be/stuivenberg