Groen eist behoud projectsubsidies cultuur

12 Oktober 2022

Groen eist behoud projectsubsidies cultuur

"De afschaffing van de culturele projectmiddelen is de zoveelste faux-pas van schepen Ait Daoud. Zonder enig overleg binnen de meerderheid of de betrokken sector kiest ze wederom voor de brute aanpak." 

'Besparen op de projectsubsidies is dramatisch voor de cultuursector en heel fout.' Dat is niet alleen de mening van Groen Antwerpen, maar ook van meerderheidspartij Vooruit, zo blijkt. "Het duidelijk dat deze beslissing terug van tafel moet", reageert gemeenteraadslid Niel Staes (Groen). "Wij roepen het stadsbestuur op om andere keuzes te maken die niet ten koste gaan van jonge kunstenaars en culturele organisaties."

Groen Antwerpen wijst o.a. naar de kostprijs van de vooronderzoeken voor de sloop van de Stadsschouwburg. Met die €310.000 heb je al bijna de helft van de projectsubsidies voor 1 jaar gered.

"De afschaffing van de culturele projectmiddelen is de zoveelste faux-pas van schepen Ait Daoud", gaat Staes verder. "Zonder enig overleg binnen de meerderheid of de betrokken sector kiest ze wederom voor de brute aanpak." Haar manier van werken is onhoudbaar aan het worden. De ene soloslim na de andere leidt tot ondoordachte maatregelen en ongewenste schade. Na de privatisering van de stedelijke infolijn, de afbouw van de stadsloketten, besparingen op personeel en het ontslag van de stadsdichter zorgt ze wederom voor ongerustheid en onbegrip.

Groen-fractieleider Ilse Van Dienderen stelt zich vragen bij de verhoudingen binnen het college. "Keer op keer blijkt dat de koers van dit stadsbestuur door de leden aan boord in vraag gesteld wordt. Vorige maand was er onenigheid over de verdiepte Kaaiweg, de war on drugs en de stadsdichter. Deze maand is het hommeles over de begrotingsoefening. Er staat een bijzonder zware winter voor deur. Deze stad heeft geen nood aan een kibbelkabinet, maar wel een krachtdadig bestuur dat resoluut kiest voor haar inwoners in deze moeilijke tijden."