Groen eist garanties hoorrecht leefloners

15 Mei 2020

Groen eist garanties hoorrecht leefloners

De coronacrisis heeft een grote sociale impact. Nu al zijn er in Antwerpen 1/3e meer leefloners in vergelijking met vorig jaar. Het OCMW zal nu meer dan ooit haar basisopdracht – een menswaardig leven voor iedereen garanderen – moeten vervullen. De beoordeling van elke individuele aanvraag gebeurt door middel van een hoorzitting. Sinds de crisis wordt dit absoluut recht echter niet gegarandeerd. “Onaanvaardbaar”, zegt Karen Maes (Groen). “Groen eist dat het recht van elke aanvrager om zich te verdedigen, onmiddellijk wordt hersteld.”

Het toekennen van een leefloon moet mensen in staat stellen om aan hun basisbehoeften te voldoen. Elke toekenning gebeurt door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op basis van een individueel dossier, onder het voorzitterschap van schepen Meeuws. Maatschappelijk werkers voeren een voorafgaandelijk onderzoek, en de aanvrager krijgt de kans om in interactie te gaan met de leden van het BCSD. Zo kunnen alle argumenten naast elkaar gelegd worden en kan er een gefundeerde beslissing genomen worden.

Sinds de coronacrisis wordt dit hoorrecht jammer genoeg niet gegarandeerd. Tot nu toe werden enkel telefonische horingen georganiseerd met alle moeilijkheden van dien (aanvrager neemt niet op, geen tolk aanwezig,…). Deze manier van werken brengt geen interactie en de leden van het BCSD kunnen geen bijkomende vragen stellen.

Karen Maes: “Het is onaanvaardbaar dat er pas vanaf 8 juni een beperkt hoorrecht wordt gegarandeerd. Steden als Leuven en Oostende bleven gewoon horingen organiseren, fysiek (met afstand) of digitaal. Deze manier van werken is een stad als Antwerpen onwaardig. Schepen Meeuws moet dit absolute recht garanderen, en wel nu.”

Dat het in Antwerpen moeilijk te organiseren is door de vele aanvragen, doet afbreuk aan het voorbereidende werk dat de maatschappelijk werkers leveren. Zij bereiden het sociaal onderzoek heel goed voor, waardoor enkel de aanvragen waarover twijfel bestaat en een negatieve beslissing voorligt bij het BCSD voorligt. Dit zijn gemiddeld 5 horingen per zitting, die gerust op afspraak kunnen ingepland worden.

Groen eist bovendien dat er geen weigeringen of sancties worden toegepast zolang het recht om gehoord te worden niet kan worden gegarandeerd, en zal maandag een motie in die aard voorleggen op de gemeenteraad.