Groen Ekeren stemt tegen meerjarenbegroting

24 December 2013

De meerderheid heeft haar best gedaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. Toch hadden wij graag gezien dat er meer geld zou gaan naar sociale ondersteuning in plaats van nieuwe, jaarlijkse, vaste kosten. Digitale infoborden hebben immers ook jaarlijks onderhoud nodig. Bijkomend een mooie fontein op het nieuwe Kristus Koningplein zorgt ook voor een bijkomende jaarlijks kost die op 7 jaar de gerealiseerde besparing zal hebben teniet gedaan. Extra ondersteuning voor senioren (premie aanpassing woning) of aan verenigingen met een sociaal doel zouden voor Groen meer baat hebben.  Onze vragen werden niet goed begrepen. Het onderliggend doel : Ekeren, dorp in de stad is voor ons een prima uitgangspunt. Maar dan verwachten we ook een duidelijk signaal: het bewaren van Mariaburg als buitengebied (met lagere woonnorm van 15 woningen/ha), het stoppen met op souperen van open ruimten alvorens een totaalvisie is ontwikkeld over waar we met Ekeren heen willen. Wij zijn niet tegen inbreiding, integendeel. Maar wel nadat het totale beeld duidelijk is : wat en waar.

 

Dat een nieuwe, grote Aldi goed is voor de tewerkstelling en een oude industriële site terug ontwikkeld is op zich niet slecht. Maar moet in een dorpskern een grote Aldi tegenover een grote Colruyt, 100 meter verder een grote Lidl en? Is dit zo goed als je kleinhandel wil aantrekken met een divers aanbod? Is dit op vlak van mobiliteit de juiste keuze? Waarom in deze winkelstraat geen fietspad?

 

Onze vragen over de wijkwerking (Mariaburg) en de seniorenlokalen (Centrum) waren geen kritiek op de toewijzing van de budgetten, wel een vraag om in de andere Ekerse kernen (wijken) de zelfde kansen te geven.
 

 

Ook het ontbreken van verduidelijking welke plannen al op een stedelijke ondersteuning kunnen rekenen (sportpark, Hoekakker, fuifzaal, cultureel centrum,?) ontbrak. Dit maakt het ijveren van de meerderheid een nobele doch onmogelijke opgave en creëert verwachtingen die niet kunnen ingelost worden. Wij wensten al graag te weten waarvoor al een eerste fiat werd gegeven. De stedelijke MJP is immers ook afgerond: het plaatje moet nu toch duidelijk zijn.
 

Deze redenen waren voor ons reden genoeg om het MJP niet goed te keuren. Natuurlijk zullen we wel constructief meewerken om het beste voor Ekeren te bekomen.