Groen gaat voor méér openbare zwembaden in plaats van minder

20 December 2016

Antwerpen heeft nood aan meer zwembaden waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken.  Voor Groen moet zwemmen laagdrempelig en buurtgericht zijn. De geplande sluiting van het Arena-zwembad in Deurne staat hier haaks op. "Daarom pleiten wij voor een renovatie van het huidige bad of de integratie van een nieuw sportzwembad in de sporthal die aan de Arena-weide zal worden gebouwd", zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. Volgens de huidige Bloso-normen is er in Antwerpen nog steeds een tekort aan zwembaden. Om die norm te halen, moeten er 3 zwembaden bijkomen in Antwerpen.  "Met de geplande sluiting van Arena verdwijnt één van de meest intensief gebruikte sportzwembaden van de stad", legt Giebens uit. "Bovendien verdwijnt er een zwembad waar de scholen uit de buurt terecht kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen."Om de sluiting van het Arena-bad te compenseren, koppelt het stadsbestuur dit aan de komst van een nieuw recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld. Studio 100 toont interesse om op die plaats een Plopsaqua te bouwen. "Maar dat is geen alternatief", aldus Giebens. "Niet voor de vele schoolkinderen uit de buurt en ook niet voor de gewone Deurnenaar. Een basisticket voor Plopsaqua kost 20 euro. Zelfs mét de voorgestelde  korting van 40%  blijft een zwembeurt in het recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld vele malen duurder dan een zwembeurt in één van de huidige stedelijke zwembaden."

"Voor veel Antwerpenaars zijn hogere zwemtarieven een onoverbrugbare drempel. Daarom pleiten we in het nieuw te bouwen zwemcomplex aan Ruggeveld voor een strikte tarief-scheiding tussen het sportgedeelte en het recreatiegedeelte. Zo kunnen mensen die enkel een baantje willen trekken dat aan dezelfde democratische prijs doen dan in de andere stedelijke zwembaden."

Groen vindt ook dat er een mobiliteitsstudie moet komen naar de verkeerstoename die de komst van een groot recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld met zich meebrengt. Op basis van die studie dienen er aan de verkoopsvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden gekoppeld te worden die de bereikbaarheid via openbaar vervoer stimuleren en de verkeersoverlast in de buurt beperken. Bijvoorbeeld door goedkope combitickets aan te bieden in samenwerking met De Lijn.