Groen hekelt stilstand op vlak van verkeersveiligheid

19 September 2016

Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns vindt dat de stad veel te weinig doet op het vlak van verkeersveiligheid. "Het huidige bestuur investeert veel liever in campagnes die het irritante gedrag van weggebruikers viseren, dan in maatregelen die de verkeersveiligheid op irritante kruispunten verhogen. Nochtans is gedrag vaak het gevolg van infrastructuur. Eén jaar na de oproep van bezorgde ouders om kruispunten conflictvrij te maken, is er in de stad exact een half kruispunt conflictvrij gemaakt. Ondanks alle beloftes gaat het veel te traag.  Met Groen vragen wij een versnelde aanpak van de zwartste kruispunten in de stad, onder meer door ze conflictvrij te maken." De Stad Antwerpen telt in totaal 48 zwarte punten. Daarvan is er slechts 1 conflictvrij (Jan Van Rijswijcklaan ? VIIde Olympiadelaan). Op zo'n conflictvrij kruispunt kan je écht veilig doorrijden als het licht op groen springt en kruis je geen andere weggebruikers op het kruispunt. Alle andere zwarten punten zijn niet of slechts gedeeltelijk conflictvrij."Nochtans zou het conflictvrij maken van deze punten de verkeersveiligheid sterk verbeteren, zowel voor auto's als voor fietsers en voetgangers", meent Piryns. "Zo daalde het aantal ongevallen met letsel op het beruchte voormalige zwarte punt Boomsesteenweg ? R11 met maar liefst 90% (van 40 naar 4) door het conflictvrij te maken. Zo'n spectaculaire daling zal niet overal kunnen, maar onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen op een conflictvrij kruispunt gemiddeld 40% lager ligt. Bovendien zijn er 60% minder ongevallen met zwaargewonde of dodelijke slachtoffers. In Nederland zijn conflictvrije kruispunten de norm en ook Vlaams minister Weyts gaf al aan van conflictvrije kruispunten de standaard te willen maken waar het kan. Het herprogrammeren van verkeerslichten is bovendien een relatief goedkope ingreep. De mobiliteitsdienst van de Stad Antwerpen berekende dat, als er geen extra infrastructurele maatregelen nodig zijn, het om 10.000 euro per kruispunt gaat."

 "In het verleden schoof het stadsbestuur de verantwoordelijkheid voor die gevaarlijke kruispunten vaak door naar het Vlaams Gewest", aldus Piryns. "Het klopt dat het Vlaams Gewest een grote verantwoordelijkheid draagt omdat ze 38 van de 48 kruispunten in haar beheer heeft. Maar 10 van de 48 zwarte kruispunten op het grondgebied van Stad Antwerpen zijn in beheer van de stad of de haven zelf. Op deze kruispunten gebeurden in 2013-2015 maar liefst 123 ongevallen met letsel. Door al deze kruispunten conflictvrij te maken zou de stad zelf het aantal letselongevallen met meer dan 70 kunnen verminderen. De stad hoeft dus de hete aardappel niet naar Vlaanderen door te sturenschuiven, maar kan zelf alvast haar verantwoordelijkheid nemen."

Piryns vindt dat het Antwerpse stadsbestuur burgemeester  De Wever en schepen van mobiliteit Koen Kennis veel te laks zijn in hun verkeersveiligheidsbeleid. "Op minder dan twee jaar tijd werden er verschillende jonge fietsers slachtoffer van een dodehoekongeval in Antwerpen", zegt ze. "Veel ouders hebben schrik om hun kind de straat op te sturen en geven het signaal dat er dringend iets moet veranderen. Met Groen nemen wij deze signalen heel ernstig en roepen wij het stadsbestuur op om snel een tandje bij te steken.