Groen interpelleert over Oude Handelsbeurs

25 November 2014

Recent leverde het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning af voor de restauratie en verbouwing van het complex Handelsbeurs-van Baurscheidtgebouw.  stedenbouwkundigevergunning

De voorziet in een ondergrondse parking onder de Handelsbeurs met een in- en uitrit via het pand aan de Sint-Katelijnevest nr. 55.

De stedenbouwkundige vergunning werd door het college afgeleverd in weerwil van tal van negatieve adviezen en adviezen die o.a. mbt de voorziene parking voorwaarden opleggen.

De raad van bestuur van ag Vespa heeft in haar zitting in juni van dit jaar beslist dit pand aan te kopen en in erfpacht te geven aan de bouwheer van het project Handelsbeurs-van Baurscheitgebouw, in ruil voor een aandeelhoudersschap in de rechtspersoon van deze bouwheer.

Eén en ander brengt mij tot volgende concrete vragen

  • waarom wordt vastgehouden aan de ondergrondse parking met toegang via het pand Sint-Katelijnevest 55, gelet op de negatieve adviezen ter zake?
  • waarom wordt er een constructie opgezet waarbij de AG Vespa het pand Sint-Katelijnevest 55 verwerft, om het vervolgens in erfpacht te geven in ruil voor aandelen van de bouwheer van het project?
  • heeft de Vlaamse overheid overigens reeds toestemming verleend voor deze constructie waarbij AG Vespa zal participeren in de rechtspersoon van de bouwheer?