Groen laat ruimtelijke uitvoeringsplannen doorlichten

16 December 2021

Groen laat ruimtelijke uitvoeringsplannen doorlichten

"Winstmaximalisatie mag wat ons betreft nooit primeren boven kwalitatief wonen, voldoende ruimte, licht en lucht voor elke Antwerpenaar.”

Antwerpen, 15 december 2021 – Groen Antwerpen trekt aan de alarmbel over 12 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) die betaald werden door projectontwikkelaars. De partij stelt zich ernstige vragen bij deze manier van werken. Fractieleider Imade Annouri: “De auditeur van de Raad van State zegt in zijn advies dat het stadsbestuur verregaande afspraken maakte met de projectontwikkelaar van de Slachthuissite. Toen werd dus niet gekozen voor het algemeen belang maar voor winstmaximalisatie. Welke garantie heeft de Antwerpenaar dat dit vandaag, voor verschillende projecten die lopende zijn, wél het geval is? Daar willen wij duidelijkheid over.”

Naast de plannen van de Slachthuissite zijn er 12 andere RUPs waarvan de stad de opmaak laat betalen door de ontwikkelaar. Bij de opmaak van ruimtelijke plannen moet het stadsbestuur neutraal en onbevooroordeeld oordelen in het belang van de Antwerpenaar. Groen wil nu laten onderzoeken in hoeverre dat voor deze plannen gegarandeerd wordt. Daarom zal de partij aan de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur vragen om deze plannen te screenen op hun wettelijkheid.

Annouri: “Wat wij altijd al vermoedden, wordt nu bevestigd door het advies van de Raad van State: het stadsbestuur en de projectontwikkelaar maakten verregaande afspraken. Op die manier dienen ze in sommige gevallen niet het belang van de Antwerpenaar, maar die van bepaalde projectontwikkelaars. Winstmaximalisatie mag wat ons betreft nooit primeren boven kwalitatief wonen, voldoende ruimte, licht en lucht voor elke Antwerpenaar.”

Een recent voorbeeld gaat over de Pelikaanstraat. Opnieuw een project op maat van en betaald door de ontwikkelaar, waar buurtbewoners tegen protesteren. Op welke manier wordt hier het algemeen belang gediend?

Het advies van de Raad van State maakt dat al deze plannen in juridisch drijfzand terecht komen. Het volstaat dat 1 iemand naar de Raad van State stapt, en al deze plannen zijn onwettig. Vaarwel rechtszekerheid voor alle investeerders en ondernemers in onze stad. Dat is een ongezonde situatie door de cultuur die het stadsbestuur afgelopen jaren heeft geïnstalleerd.

Annouri besluit: “Op een moment dat zoveel mensen zoeken naar betaalbare woningen in onze stad, is het dringend tijd om het roer om te gooien en te stoppen met deze blinde steun voor private belangen. Stop met deze beslissingen op maat van projectontwikkelaars, maak werk van een stad op maat van de Antwerpenaar.”