Groen lanceert alternatief voor Deurne

23 September 2015

Groen heeft een alternatief plan klaar voor Deurne. Een snelle heraanleg van het Hart van Deurne en het Wim Saerensplein, een doordacht fietsbeleid met extra fietsstraten en meer inspraak voor de Deurnenaars vormen de belangrijkste uitgangspunten. Nu donderdag ligt de budgetwijziging ter stemming voor op de districtsraad in Deurne. Groen zal deze enkel goedkeuren als de meerderheid ingaat op de nieuwe groene voorstellen. Volgens de partij focust de huidige N-VA-CD&V-Open VLD-meerderheid ? die in Deurne de facto een minderheid is ? te veel op éénmalige onderhoudswerken en te weinig op de echte uitdagingen in Deurne. "Deurne kampt met een toenemend aantal inwoners, vergrijzing én verjonging", legt Groen-fractieleider Walter Verbruggen uit. "Met ons alternatief plan willen we daar op inspelen en de basis leggen voor een duurzame toekomst voor Deurne." Groen pleit onder meer voor een snelle heraanleg van het Hart van Deurne en het Wim Saerensplein. "Dit plein biedt veel mogelijkheden in een dichtbevolkte buurt waar inwoners van uiteenlopende leeftijd en verschillende afkomst naast elkaar wonen", aldus Verbruggen. "Het concept om van dit plein en zijn omgeving iets te maken is al uitgewerkt in de vorige legislatuur, toen Groen in de meerderheid zat. We moeten dit dus enkel in gang zetten."

Groen wil ook dat er in Deurne meer aandacht gaat naar een doordacht fietsbeleid met goed gekozen fietsstraten en conflictvrije punten. "Wij zijn voorstanders van het STOP-principe: bij iedere ingreep in een verkeerssituatie moet de eerste aandacht naar fietsers en voetgangers gaan", vindt de fractieleider van Groen. "Nog een belangrijk punt voor ons is meer aandacht voor communicatie en participatie. De buurtmobiel die vandaag bestaat, is onvoldoende. Wij pleiten voor een inspraakmodel dat veel verder reikt en effectief tot bij de mensen komt.  Zo denken wij onder meer aan vliegende colleges, wijkbudgetten en een burgerbegroting."