Groen moedigt stadsbestuur aan om te kijken naar wat wél kan

08 April 2020

Groen moedigt stadsbestuur aan om te kijken naar wat wél kan

In heel het land en dus ook in Antwerpen hebben de terechte maatregelen om ‘in uw kot te blijven’ heel wat sociale en economische gevolgen. De verschillende overheden zijn hard in de weer om dit op een goede manier te implementeren. Groen Antwerpen ziet een aantal pijnpunten en reikt er meteen oplossingen voor aan. Het gaat voornamelijk om zorg voor de meest kwetsbaren, het gebrek aan open ruimte, zinvolle vrijetijdsbesteding en compensaties voor al wie schade lijdt tijdens deze crisis.

Wouter Van Besien: “We voeren vandaag een gezamenlijke strijd. In het belang van alle Antwerpenaren moedigen wij het stadsbestuur aan om stilaan de stap zetten naar wat wél kan. Denk aan boeken uitlenen op afspraak, meer open ruimte ter beschikking stellen, of sociaal isolement doorbreken. Er zijn tal van mogelijkheden, uiteraard met toepassing van de geldende regels.”

 

Zorg voor de kwetsbaren in deze crisis

 • Geen sancties voor leefloners: in deze tijden is het zo goed als onmogelijk om werk te zoeken of taallessen te volgen of wat dan ook. Laat ons de stress van mensen wegnemen en heel duidelijk maken dat er geen sancties voor leefloners zullen getroffen worden.
 • Groen vraagt aan het Zorgbedrijf een tussenkomst in de prijs van de betalende diensten voor bejaarden met een beperkt inkomen tijdens de coronamaatregelen. Concreet betekent dit dat de maaltijden aan hetzelfde tarief worden bedeeld dan het tarief van het sociale restaurant, namelijk 5 euro. Bovendien is er een tussenkomst nodig van het OCMW bij senioren waarvoor de tegemoetkoming nog niet voldoende blijkt.
 • Doorbreek het sociaal isolement in de instellingen, zowel bij de ouderenzorg, mensen met een handicap, de jeugdzorg en de psychiatrie. Verleen toegang voor mantelzorgers én geschoolde professionals die nu werkloos thuis zitten en zich willen engageren, uiteraard met goede screening en regels in verband met het tegengaan van de verspreiding van het virus.

Creëer meer openbare ruimte zodat Antwerpenaren afstand kunnen houden en toch buiten zijn

 • Stel de Zoo open voor mensen uit de ruime omgeving van de Zoo, als buitenruimte waar uiteraard afstandsregels worden gerespecteerd.
 • Maak het terrein van de luchthaven van Deurne toegankelijk. Op dit moment zijn de vliegactiviteiten gestaakt. Het is dus best mogelijk om met minimale ingrepen de terreinen van de luchthaven open te stellen.
 • Uit de officiële cijfers blijkt dat er 50% minder autoverkeer is. Grote invalswegen zouden in het weekend een autovrij karakter kunnen krijgen. Zo kunnen Antwerpenaren die aan zulke drukke assen wonen zich, in de buurt van hun woonst, ook wat meer buiten begeven, uiteraard met inachtneming van de bestaande regels. Denk aan de Leien, de Kaaien en de Generaal Lemanstraat, maar bijvoorbeeld ook drukke winkelstraten als de Handelstraat, Statiestraat en Abdijstraat.
 • Creëer ‘wandelstraten’: indien een grote meerderheid van de straat akkoord gaat, en mits een simpele aanvraag kunnen straten tijdelijk autovrij of auto-arm (enkel toegankelijk voor bewoners) gemaakt worden.
 • Door de sluiting van de horeca is er ook minder mogelijkheid om sanitair te gebruiken. Zorg voor meer openbare toiletten, waar mensen ook hun handen kunnen wassen.

Geef mogelijkheden voor zinvolle tijdsbesteding in afzondering

 • Digitale uitleenbib: Boeken, DVD’s of CD’s online reserveren en op afspraak afhalen: in heel wat gemeenten kan dit. Dat moet in Antwerpen ook mogelijk zijn mét respect voor de regels van social distancing.
 • Maak dat musea online te bezoeken zijn, en zorg voor goede bekendmaking van die mogelijkheden.
 • Containerparken blijven dicht in Antwerpen, maar op vele andere plekken niet. Vele Antwerpenaren hebben nu juist tijd om grote opruim te houden thuis. Op afspraak en met strenge toepassing van de regels zijn er misschien wel mogelijkheden.
 • Sportinfrastructuur: de atletiekpiste aan de Ruggenveldlaan openen kan mensen de gelegenheid geven om actief in beweging te blijven.
 • Studenten: niet alle studenten hebben toegang tot internet om hun lessen te volgen of thesissen te maken. Voorzie op de campussen beperkte toegang voor studenten die thuis geen internet hebben.

Compensaties voor zij die schade leiden aan deze crisis

 • Zorg voor een onmiddellijke betaling door de stad aan leveranciers.
 • Voorzie gelijkwaardige compensatie voor sport, jeugd- en cultuurvereningen als voor bedrijven.
 • Compenseer mensen met lage inkomens en inkomstenverlies met waardebons om bij lokale handelaars aankopen te doen.

Van Besien: “In het belang van alle Antwerpenaren is het voor Groen belangrijk om dit soort maatregelen op een serene manier te kunnen bespreken. Wij dringen er dan ook nogmaals op aan om in april alle districtsraden en gemeenteraadscommissies te laten plaatsvinden om een algemene stand van zaken van de aanpak en de gevolgen van de crisis op een serene manier te kunnen bespreken.”