Toeristen welkom, vuile lucht niet

23 Juni 2019

Toeristen welkom, vuile lucht niet

Toeristen zijn welkom in onze stad, vuile lucht niet

Groen vraagt spreekrecht voor de initiatiefnemers van de petitie op de gemeenteraad maandag

Antwerpen, 22 juni 2019 - In de stad woedt volop het debat over de toekomst van de vervuilende cruiseschepen. Moeten we de vervuiling maar voor lief nemen, omwille van het zogezegde economische voordeel? Het antwoord van Groen is ondubbelzinnig: nee. Toeristen en bezoekers zijn meer dan welkom in onze stad, vuile lucht niet.

Antwerpen is een hot-spot van ongezonde lucht in Europa. Het is dus belangrijk en dringend dat er maatregelen genomen worden om de lucht gezonder te maken. Die maatregelen zullen breed en duidelijk moeten zijn, en zich onder meer richten op wegverkeer, havenactiviteit en zeker ook cruiseschepen.

“Het stadsbestuur toont op vlak van gezonde lucht veel te weinig ambitie en vindt het probleem blijkbaar nog meevallen,” aldus Wouter Van Besien, fractieleider van Groen. “Zo werd recent de uitbreiding van de lage-emissie-zone geschrapt en een circulatieplan afgewezen. Nu wordt de luide roep vanuit de Antwerpenaren om deze cruiseschepen te weren compleet genegeerd.”

Het stadsbestuur schermt met de economische winsten voor de stad. Een zwak argument. Het is immers perfect mogelijk om de economische impact van het weren van de meest vervuilende cruises te compenseren. Zorg gewoon voor meer stimulansen voor andere dagtoeristen. Dit zal zelfs interessanter zijn voor de stad, wetende dat cruisetoeristen, eens aan wal, vaak ook op een bus stappen en naar andere steden en plekken gaan. Laten we die vervangen door toeristen die echt Antwerpen willen bezoeken en daar hun uitgaven doen.

Groen stelt een drietrap voor:

  1. Stop onmiddellijk de voordelen die momenteel voor cruiseschepen gelden, onder meer de korting op de brandstof. Dat is echt wel vervuiling subsidiëren. Andere voordelen voor cruiseschepen zijn dan weer discriminerend ten opzichte van andere toeristen.
  2. Besteed dat uitgespaarde geld aan het aantrekken van andere dagtoeristen, zodat deze economische sector geen schade ondervindt.
  3. Stop in 2020 met het verder toelaten van de cruiseschepen. Op dat moment verstrengen de regels voor de automobilisten in de lage-emissie-zone. Dat is een goed moment om ook strenger te zijn voor de grote vervuilers.

Bovendien vindt Groen het belangrijk dat de bezorgdheden van zoveel Antwerpenaren (meer dan 10.000 ondertekenden de petitie) rechtstreeks kunnen weerklinken op de gemeenteraad. De partij stelt voor dat de gemeenteraad hen even de kans geeft om hun voornaamste bezorgdheden, argumenten en voorstellen te verwoorden.

Groen legt maandag (in het overleg tussen de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters over het verloop van de gemeenteraad) het voorstel voor om de gemeenteraad even technisch te schorsen net voor dit onderwerp ter discussie komt, om hen het woord te kunnen geven. Op die manier laat de gemeenteraad zien dat ze maatschappelijke engagement in onze stad waardeert en serieus neemt.