Groen pleit voor sociaal en ecologisch rechtvaardig woonbeleid in Antwerpse regio

27 September 2021

Groen pleit voor sociaal en ecologisch rechtvaardig woonbeleid in Antwerpse regio

Antwerpen, 26 september 2021 – In en rond Antwerpen woedt een wooncrisis. Op haar congres ‘Het wonen van morgen’ stelde Groen vandaag een actieplan voor om deze crisis grondig aan te pakken. Fractieleider Imade Annouri: “Voor te veel mensen in onze regio is comfortabel en betaalbaar wonen alles behalve vanzelfsprekend. Wij pleiten voor een actieve inspanning voor een rechtvaardig woonbeleid. Naast de verantwoordelijkheid van de Vlaamse en de federale overheid, spelen lokale overheden een cruciale rol om wonen voor iedereen sociaal en ecologisch rechtvaardig te maken.”

Goed wonen is een grondrecht. Maar voor veel mensen is goed wonen helaas geen realiteit. En de coronacrisis deed er nog een schepje bovenop. De wachtlijst voor sociale woningen is immens. De huurprijs voor appartementen stijgt. Bijna de helft van de huurwoningen voldoet niet op vlak van veiligheid, bewoonbaarheid en kwaliteit. Huurders kunnen de huurkosten moeilijk betalen.

Gemeenteraadslid Karen Maes: “Terwijl de woningprijzen stijgen en het sociaal woonbeleid ondermaats is, verdienen sommigen veel geld met het verhuren van slechte woningen of het speculeren om op het beste moment de meeste winst te maken. Sommige lokale besturen, met het Antwerpse stadsbestuur op kop, verkopen overheidsgronden of –gebouwen aan investeerders, zonder ook maar enige invloed te (willen) uitoefenen op de betaalbaarheid. Dat is fundamenteel oneerlijk en een welvarende regio onwaardig.”

Groen stelt twee prioriteiten voorop om de wooncrisis aan te pakken: grootschalige renovatie van huurwoningen en ‘sociaal wonen 2.0’. Krotten moeten afgebroken worden en slechte woningen gerenoveerd. Alleen zo kan het woonaanbod uitgebreid worden en kan er aan een hoog tempo gerenoveerd worden. Op vlak van sociale woningen moeten twee dingen tegelijk gebeuren: grootschalige renovatie én grootschalige nieuwbouw. Zo’n bouw- en renovatieprogramma geeft een economische impuls en kan de (sociale) tewerkstelling flink versterken.

Groen pleit voor een actieve, sturende overheid. Annouri en Maes concluderen: “Het is tijd voor een eerlijke woonmarkt, er moet gebouwd worden op maat van bewoners, in functie van gezinssamenstelling en inkomens. De overheid moet gronden aankopen, woningen bouwen en renoveren. Grond is macht en die macht geven we aan de overheid. Alleen zo garanderen we de betaalbaarheid voor iedereen. Om dat te bekostigen willen we werken met een fonds dat particuliere investeerders en overheden samen spijzen. Dat fonds investeert in de aankoop van gronden, het gezond en energiezuinig maken van de huurmarkt en het uitbreiden van de sociale huurmarkt.”