Groen pleit voor terugkeer volwaardig Stadsdichterschap in 2025

17 Januari 2024

Groen pleit voor terugkeer volwaardig Stadsdichterschap in 2025

Groen pleit er voor om de verbroken band tussen politiek en de culturele sector te herstellen, want de unieke samenwerking tussen de stad en dichter(s) leverde een schat aan schoonheid en onvergetelijke ervaringen op voor de Antwerpenaar.

Antwerpen, 17 januari 2024 - Morgen vindt in De Roma de viering van 20 jaar Antwerps stadsdichterschap plaats. Dat Schepen Ait Daoud, bevoegd voor cultuur, morgen niet aanwezig zal zijn, vat de turbulente jaren van het cultuurbeleid onder dit bestuur krachtig samen. ‘Het stadsdichterschap is voorbij. Dood en begraven.’ beweerde de schepen eind 2022. Ze kreeg ongelijk want de traditie werd moedig verder gezet in het jaar nadien door vijf van de stadsdichters, weliswaar zonder enige steun vanuit het stadsbestuur.

Groen pleit er nu voor om de verbroken band tussen politiek en de culturele sector te herstellen, want de unieke samenwerking tussen de stad en dichter(s) leverde een schat aan schoonheid en onvergetelijke ervaringen op voor de Antwerpenaar. 

"We zijn meer dan een jaar na controverse rond het stadsgedicht 'Losgeld', het is tijd om vooruit te kijken", bepleit Niel Staes (Groen). "De schepen, en bij uitbreiding het hele stadsbestuur, moet daarom over haar eigen schaduw stappen en alles in de steigers zetten voor een hernieuwd stadsdichterschap tijdens de volgende legislatuur."

De succesformule van één stadsdichter werd eerst abrupt stopgezet door Ait Daoud en vervangen door een poule van dichters. Dat experiment bood kansen, maar bracht ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het einde van de samenwerking kwam er echter na een onnodig politiek conflict vanuit Beels en Ait Daoud t.a.v. Ruth Lasters. In plaats van overleg koos het college toen voor de escalatie. De verantwoordelijkheid ligt dan ook bij politici om de dialoog terug te herstellen, vindt Groen.

"We vragen dat Antwerpen Boekenstad de opdracht krijgt om in alle vrijheid een transitietraject op te starten tijdens 2024", besluit Staes. "Zo ligt er een duidelijk draaiboek met concrete voorstellen vanuit de sector klaar voor de nieuwe meerderheid in 2025 om opnieuw een actueel en relevant stadsdichterschap te ondersteunen."