Groen stapt in onderhandelingen voor nieuw bestuur in Deurne

06 December 2015

Groen gaat in op het aanbod van N-VA-districtsburgemeester Peter Wouters om de onderhandelingen op te starten over een nieuw bestuur in Deurne. Die verklaarde een stap opzij te willen zetten om een nieuwe coalitie mogelijk te maken. "De politiek impasse in Deurne moet doorbroken worden", zegt Bob Reijnders, voorzitter van Groen Deurne. "Groen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid, in het belang van de Deurnenaar." apprecieerthet

Groen gebaar van districtsburgermeester Peter Wouters om afstand te doen van zijn schepenzetel om op die manier de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord en een nieuwe coalitie mogelijk te maken. "Op dit ogenblik is Deurne in feite onbestuurbaar", aldus Reijnders. "De huidige coalitie heeft geen meerderheid meer, en kan geen beslissingen meer nemen. Daar wordt echt niemand beter van. Als Groen hebben we steeds op een constructieve en onderbouwde manier oppositie gevoerd. Wij nemen nu dan ook onze verantwoordelijkheid op en gaan in op de uitnodiging van N-VA om samen rond de tafel te gaan zitten."

"We zullen ongetwijfeld nog de nodige  tijd nodig hebben om tot een vernieuwd bestuursakkoord te komen", zegt de voorzitter.  "Groen is ervan overtuigd dat er in Deurne nog veel meer ambitie aan de dag gelegd mag worden, onder meer op het vlak van verkeersveiligheid en  groene ruimte. We zijn er ook van overtuigd dat het district Deurne eigen sociale beleidsaccenten moet leggen. We voelen bij N-VA de openheid om deze gesprekken eerlijk te voeren."

Reijnders benadrukt dat Groen lange tijd heeft geprobeerd om samen te werken vanuit de linkse oppositie, samen met sp.a en PVDA. Dit door dossier per dossier constructieve voorstellen in te dienen en hiervoor een alternatieve meerderheid te vinden. "De voorbije maanden hebben we echter kunnen vaststellen dat die strategie niet werkt. De piste van een verenigde linkse oppositie zat op een dood spoor. En samenwerken met het Vlaams Belang is voor ons geen optie en zal dat ook nooit zijn. Wat Deurne nodig heeft, is dan ook een stabiele meerderheid met een ambitieus programma dat tegemoet komt aan de belangen van alle Deurnenaars. Door de stap van N-VA en Peter Wouters is er nu een mogelijkheid gecreëerd om daar toe te komen. Het zou totaal onverantwoord zijn om hier nu nee op te zeggen en Deurne verder te laten sukkelen.  Groen gaat dus mee op zoek naar een stabiel en ambitieus bestuur in Deurne en is ervan overtuigd dat de komende onderhandelingen voldoende kans hebben om te slagen."