Groen start petitie voor gezonde Antwerpse lucht

30 Januari 2017

Groen is met een petitiecampagne gestart om burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan te sporen om van gezonde lucht een topprioriteit te maken. Het doet dit binnen haar stadsdialoog A Plus, waarmee het een jaar lang samen met alle Antwerpenaren op zoek gaat naar oplossingen voor de grote uitdagingen in de stad. "Het huidig stadsbestuur doet veel te weinig inspanningen voor gezonde lucht", zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. "Er is dringend nood aan zowel structurele maatregelen om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, als aan noodmaatregelen op dagen met veel fijn stof en vervuiling." "In 2017 waren er in Antwerpen op vlak van fijn stof al meer ongezonde dan gezonde dagen", legt Piryns uit. "Op 22 januari werden er fijnstofmetingen (PM2,5) gedaan tot 80 µg/m³. Daarmee hing er die dag bijna evenveel fijn stof in de lucht als tijdens een gemiddelde dag in Peking (85 µg/m³).  Ook in dichtbevolkte Antwerpse wijken waar veel kinderen wonen en komen zoals in Borgerhout (78 µg/m³) en Park Spoor Noord (80 µg/m³) piekten de waardes op 22 januari en ook de dagen nadien."Veel mensen ondervinden gezondheidsklachten door de hoge concentraties fijn stof. De jonge moeder Marlies Fret uit Deurne is het gezicht achter de gezonde-lucht-campagne van Groen. Haar zestien maanden oude zoontje Kasper kampt met ademhalingsproblemen en moet tot wel 3 keer per dag een aerosolbehandeling ondergaan. "Onze kinderarts zegt dat we beter wegtrekken uit de stad, maar dat willen we niet. Dan leggen we ons neer bij het probleem, terwijl er nét tal van oplossingen zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren."

"Met Groen willen wij burgemeester Bart de Wever aanzetten tot actie", benadrukt Piryns. "Zo denken we aan gratis openbaar vervoer op dagen met veel smog, net zoals in Parijs. Maar ook het aanplanten van meer groen, zeker op plaatsen met veel vervuiling. Dat zijn de stofzuigers van fijn stof. Ook een permanente verlaging van de snelheid op de Antwerpse Ring en een uitgebreid proefproject op de Ring rond de invoering van de slimme kilometerheffing zijn maatregelen die snel kunnen worden uitgerold én effect genereren."

Meer info en de petitie op A Plus. Groen trekt de komende maanden in het kader van de stadsdialoog A Plus ook de straat op en organiseert tal van activiteiten waarin het deze petitie verder onder de aandacht brengt. 

Bekijk het filmpje waarin Marlies burgemeester De Wever oproept om van gezonde lucht een topprioriteit te maken.