Groen stelt plan voor om Antwerpse wooncrisis aan te pakken

23 Juni 2017

 "Het aantal Antwerpse gezinnen dat op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, heeft de kaap van 20.000 overschreden. Een stijging van bijna 20% ten opzichte van twee jaar geleden." Dat zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. Hij baseert zich op nieuwe cijfers van Woonhaven, de grootste huisvestingsmaatschappij van Antwerpen. "De druk op de onderkant van de huurmarkt wordt zo groot dat we van een wooncrisis kunnen spreken." Om hier een einde aan te maken, stelt Groen een woonplan voor met 35 maatregelen, zowel op korte als op lange termijn.    "Het huidige stadsbestuur onder leiding van N-VA heeft het aantal sociale huurwoningen in Antwerpen bevroren op 10% van de totale woningmarkt", legt Giebens uit. "De afgelopen vijf jaar is het aantal beschikbare sociale huurwoningen daardoor niet gestegen. Het blijft schommelen rond de 22.500. De sociale huurmarkt volgt de noden niet, waardoor steeds meer gezinnen op een wachtlijst terecht komen. De gemiddelde wachttijd bedraagt meer dan drie jaar, waardoor deze gezinnen hun heil moeten zoeken op de private huurmarkt. De deur voor huisjesmelkers staat hierdoor wagenwijd open."Giebens trekt aan de alarmbel. "Het gebrek aan betaalbare woningen is een van de belangrijkste oorzaken van de stijgende armoede en kinderarmoede. Recente cijfers van Kind & Gezin tonen aan dat het aantal Antwerpse kinderen dat opgroeit in kansarmoede (27,7%) piekt als nooit tevoren. Vooral grote gezinnen worden getroffen. Bijna één derde van de gezinnen op de wachtlijst (29%) telt meer dan 3 kinderen. Zij zullen nooit en sociale huurwoning kunnen huren zolang de kinderen nog thuis wonen. Het aanbod van dat soort woningen is te gering."

Volgens het Groen-gemeenteraadslid is er dringend een koerswijziging nodig om tegemoet te komend aan de stijgende nood aan betaalbare, kwalitatieve, klimaatvriendelijke en toekomstgerichte woningen. Voor Groen is betaalbaar en gezond wonen een basisrecht. Giebens: "Vandaag is dat niet gegarandeerd. Het gaat dan om essentiële zaken, zoals kunnen wonen op een plek waar er geen schimmel tegen de muur hangt, waar je rustig je huiswerk kan maken en waar er ook speelruimte en groen in de buurt is."

Het woonplan waarmee Groen komaf wil maken met de Antwerpse wooncrisis, spitst zich toe op vijf domeinen. De uitbreiding van het aantal betaalbare woningen, zowel op de sociale als de private markt. Het renoveren en energievriendelijker maken van oude woningen. Een betere toegang en begeleiding tot de woonmarkt, gericht op mensen die moeite hebben om een woning te vinden. Het verduurzamen van woonwijken met een mix van verschillende woningen, horeca, zorgvoorzieningen en recreatie. En het ondersteunen van nieuwe, toekomstgerichte vormen van wonen zoals co-housing. 

BIJLAGEN:
Woonplan%20Groen.pdf