Groen steunt fietsactie Turnhoutsebaan

30 April 2014

Groen Antwerpen steunt vandaag de fietsactie op de Turnhoutsebaan, die werd opgezet door de buurt. De uitspraken van schepen Koen Kennis (N-VA) op ATV, waar hij zijn visie op de Turnhoutsebaan uiteenzette hebben voor een storm aan reacties gezorgd. Schepen Kennis wilt de problemen op die drukke as oplossen door fietsers te laten uitwijken naar de omliggende straten, en de Turnhoutsebaan in de eerste plaats voor auto's en openbaar vervoer voor te behouden. Voor Groen is dit de wereld op zijn kop. Freya Piryns, gemeenteraadslid: "Het STOP-principe, waar stappers en trappers voorrang krijgen op openbaar vervoer en personenauto's, moet blijven gelden voor heel Antwerpen. Het is onzin om dit in sommige straten wel, en in andere niet te gaan toepassen. Wat gaat het stadsbestuur doen: bordjes zetten met "Auto's, opgelet: hier moet je wél nog op zwakke weggebruikers letten?" Het creëert enkel verwarring en meer onveiligheid voor iedereen.Bovendien: als het stadsbestuur echt denkt dat de problemen op de Turnhoutsebaan opgelost zullen worden met dergelijke aankondigingen, dan geven ze blijk van een groot gebrek aan realiteitszin. Ten eerste: je kàn fietsers niet volledig weghouden van deze winkel- en woonas, mensen zullen er nog steeds fietsen, enkel met meer risico op ongelukken tot gevolg. Ten tweede: het probleem van de Turnhoutsebaan is niet de fietser, maar wel de auto in combinatie met het drukke openbaar vervoer. Autoverkeer hier nog extra aanmoedigen en denken dat de doorstroming zo vlotter zal verlopen en de veiligheid zal verhogen is totaal onrealistisch. Schepen Kennis vergeet daarbij ook de winkeliers op de Turnhoutsebaan. 90% van de klanten in de winkels op de Turnhoutsebaan komen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets naar de winkel. Extra aandacht voor fietsers en voetgangers op de Turnhoutsebaan zou de middenstand een stevig duwtje in de rug kunnen geven. Onbegrijpelijk dat N-VA hier geen aandacht voor heeft."

Groen verzet zich tegen de visie op mobiliteit die duidelijk naar voren kwam in het voorontwerp van mobiliteitsplan dat vorige week werd voorgesteld door Koen Kennis. Wouter Van Besien, gemeenteraadslid: "Schepen Kennis wil geen keuzes maken, en wil zogezegd iedereen tevreden stellen: én de automobilist, én de fietser, én de voetganger én de gebruiker van het openbaar vervoer. Terwijl een goed mobiliteitsbeleid juist wél keuzes maakt. De plaats in de stad is beperkt, zo eenvoudig is dat.  Als we niet voluit gaan voor duurzaam vervoer staan we over vijf jaar nog meer stil dan nu. Experts hebben al brandhout gemaakt van het mobiliteitsplan, de CD&V, die met de NVA de stad bestuurt, heeft openlijk kritiek op het afschaffen van het STOP-principe, zelfs de automobilistenvereniging VAB liet weten dat ze de plannen niet verstandig vinden. We hopen dan ook dat het college al deze opmerkingen ter harte zal nemen, en samen met alle betrokkenen het ontwerp van mobiliteitsplan zal bijsturen tot een plan dat alle Antwerpenaren effectief ten goede komt."