Groen vecht OCMW-besluit rond huurwaarborg krotten aan bij gouverneur

18 December 2015

Groen gaat de beslissing van het Antwerpse OCMW om niet langer huurwaarborgen te geven voor het huren van krotwoningen aanvechten bij de gouverneur. "Dit is helemaal geen maatregel tegen verkrotting of huisjesmelkerij", zegt OCMW-raadslid Dirk Avonts. "Het heeft net het omgekeerde  effect. Het treft de zwakste huurders en wakkert het zwarte circuit en huisjesmelkerij nog meer aan." Huurders die het financieel moeilijk hebben kunnen aan het OCMW vragen om de huurwaarborg voor te schieten. Het OCMW gaat daar vanaf nu enkel nog op in wanneer de aanvrager kan aantonen dat de woning gezond, leefbaar en veilig is. "Groen is de eerste om huisjesmelkerij en verkrotting te bestrijden, maar dit besluit is de wereld op zijn kop", aldus Avonts. "De stad misbruikt zwakke huurders om in haar plaats krotwoningen te detecteren. De verantwoordelijkheid van de verhuurder om een woonwaardig pand te verhuren, wordt afgewenteld op de huurder. Als die niet kan aantonen dat een woning woonwaardig is, krijgt hij geen waarborg.""Eens het duidelijk is dat het om een krotwoning gaat, volgt er geen enkele actie richting de verhuurder", aldus Avonts. "Die hoeft niets te veranderen aan de staat van zijn pand en kan het gewoon verder als krot blijven verhuren. Alleen nu dus niet meer aan OCMW-klanten. Doordat er in Antwerpen een gigantisch tekort is aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen zullen financieel zwakke huurders door dit besluit nog meer hun toevlucht moeten zoeken tot het zwarte circuit. Ze hebben namelijk geen enkel alternatief en komen terecht in nog slechtere woonomstandigheden, weg van alle bescherming en onzichtbaar voor het beleid. Huisjesmelkers en huisbazen die ongezonde, onveilige woningen verhuren krijgen vrij spel."

Volgens Groen gaat het OCMW-besluit ook in tegen het gelijkheidsbeginsel. Op basis daarvan trekt de partij nu naar de gouverneur. "In het besluit staat dat er eerst een proefproject komt in 2060 en Borgerhout intra-muros. Omdat er in Antwerpen maar één OCMW is, betekent dit dat een huurder uit 2060 of Borgerhout intra-muros, niet dezelfde rechten krijgt als iemand die in een ander deel van de stad woont." Groen vraagt de gouverneur om het besluit nietig te verklaren. "Antwerpen heeft dringend nood aan een krachtdadig beleid om huisjesmelkerij en verkrotting tegen te gaan", besluit Avonts. "We vragen stad én OCMW om hier werk van te maken en zullen vanuit Groen een nieuw plan indienen om financieel zwakke huurders beter te beschermen en huisjesmelkerij écht te bestrijden."