Groen vecht vermarkting De Vaart aan bij gouverneur

07 Oktober 2016

Groen dient een klacht in bij gouverneur Cathy Berx om de vernietiging af te dwingen van de beslissing van het Antwerpse OCMW om daklozencentrum De Vaart te laten uitbaten door het commerciële bedrijf G4S.  "Er zijn zware procedurele fouten gemaakt bij de toewijzing", zegt Groen-OCMW-raadslid Dirk Avonts. "Meer zelfs, het dossier van De Vaart toont aan dat de hele operatie van het stadsbestuur om het sociaal werk in Antwerpen te vermarkten, een loopje neemt met de wettelijke regels en één groot kluwen is van niet-transparante besluitvorming. Dat moet stoppen." Volgens  Avonts heeft het OCMW zich bezondigd aan drie fundamentele fouten. "Ten eerste: de wet op de overheidsopdrachten wordt omzeild. Die wet zegt dat de overheid niet lukraak kan kiezen wie ze wat laat doen of leveren, maar is gebonden aan duidelijke  regels. Volgens OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) is het in het geval van De Vaart niet nodig zich aan deze wet te houden, aangezien het volgens hem niet om een overheidsopdracht gaat, maar wel om een projectoproep. Zo'n trucje is misschien handig voor de schepen om zijn eigen wil door te drijven, maar het is je reinste nonsens, een taalspelletje dat kant noch wal raakt.""Dat blijkt ook heel duidelijk uit een antwoord van minister Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Wouter Van Besien (Groen). Vandeurzen stelt letterlijk: 'het werken met tenders, aanbestedingen, overheidsopdrachten of projectoproepen is al lang een bestaande praktijk in verschillende beleidsdomeinen. Wie een dergelijke marktbevraging wil houden, moet zich aan de Europese regels conformeren'. Duidelijker kan het niet zijn: Duchateau zet zich boven de wet, en dat is uiteraard onaanvaardbaar."

Avonts stelt zich ook vragen bij de niet-transparante besluitvorming in het dossier van De Vaart. "De OCMW-raad werd niet betrokken zoals wettelijk bepaald. Het besluit waarin beslist werd om de opdracht aan te besteden is onbestaand. En ten derde:  bij de beoordeling van de offertes is vals gespeeld. De beoordelingscriteria zijn nooit op de OCMW-raad besproken. Bovendien verschillen de beoordelingscriteria die vooraf gecommuniceerd zijn, van de criteria die uiteindelijk doorslaggevend waren voor de beslissing. Het CAW, dat al meer dan 18 jaar de begeleiding en opvang van daklozen met succes en expertise verzorgt, heeft bijgevolg nooit een eerlijke kans gekregen."

Volgens Groen zijn deze drie klachten meer dan gegronde redenen om de toekenning van de uitbating van De Vaart aan de commerciële speler G4S te vernietigen. Maar de consequenties gaan verder dan dat. Wouter Van Besien: "Wij vragen  het stadsbestuur om een einde te maken aan die hele geïmproviseerde vermarktingsoperatie, die vandaag als een zwaard van Damocles boven het sociaal werk hangt. In plaats van commerciële spelers de mogelijkheid te geven om winst kunnen maken op kap van de zwaksten, vragen wij de stad meer te investeren in sociaal beleid. In plaats van organisaties tegen elkaar op te zetten, moet dit in overleg met de bestaande partners en met respect voor de opgebouwde netwerken en de bestaande expertise."

BIJLAGEN:
20161109%20klacht%20en%20vraag%20tot%20schorsing%20en%20vernietiging%20OCMW-besluit%20vermarkting%20zt.pdf