Groen verlaagt belastingen voor Antwerpse inwoners en kleine bedrijven

18 November 2016

Als het van Groen afhangt, betalen Antwerpenaren straks een kwart minder aanvullende personenbelastingen. Dat is één van de belangrijkste krijtlijnen uit de Antwerpse taxshift die de partij voorstelt. Volgens Groen betalen de inwoners van de stad te veel, terwijl vervuilende bedrijven te weinig bijdragen. De groene taxshift heeft drie krachtlijnen: minder belastingen voor inwoners, vergroening van bedrijfsbelastingen en het schrappen van pestbelastingen. De aanvullende personenbelasting bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 7,2%. In Antwerpen is dat 8%. Slechts in 24 Vlaamse gemeenten is dit nog hoger. "Een zware last voor alle werkende Antwerpenaren en hun gezinnen", zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien. "Daarom stellen wij voor om deze belasting met een kwart te verlagen, van 8% naar 6%. Voor een Antwerps gezin  betekent dit gemiddeld een jaarlijkse winst van 145 euro."In haar Antwerpse taxshift gaat Groen uit van een budgetneutrale verschuiving. Van Besien: "Om de minderinkomsten uit de personenbelasting te compenseren, pleiten we voor een eerlijkere bijdrage vanuit de grote bedrijven. De bijdrage van bedrijven ligt in Antwerpen immers lager dan het Vlaamse gemiddelde. Belangrijk hierbij is dat we kleine bedrijven en starters vrijstellen, dit om de lokale economie en tewerkstelling aan te moedigen. De bedrijfsbelastingen hervormen we om vervuiling tegen te gaan. De bedrijfsbelastingen in Antwerpen zijn oubollig en werken niet sturend. Om duurzame bedrijvigheid te stimuleren, is een hervorming meer dan ooit nodig."

In het voorstel van Groen komen vervuilende bedrijven, die meer ruimte en energie verbruiken, in een hogere schijf terecht. Bedrijven die inzetten op groene stroom worden hier financieel voor beloond,  bedrijven die minder CO2 uitstoten zien hun belastingfactuur dalen. "Ook als ze ervoor kiezen  om ruimtes te delen of aan natuurontwikkeling te doen, voorzien we een belastingvermindering", aldus Van Besien. Groen wil tenslotte  af van de Antwerpse pestbelastingen, zoals de imagotaks, de taxibelasting en de belasting op lijkenvervoer. "Deze belastingen brengen nauwelijks iets op en hebben geen enkele maatschappelijke meerwaarde", besluit de Groen-fractieleider.   

BIJLAGEN:
20161118%20Een%20Antwerpse%20taxshift.pdf