Groen voorzichtig positief over themacommissie drugsgeweld.

23 Augustus 2022

Groen voorzichtig positief over themacommissie drugsgeweld.

"Het druggeweld in de wijken van onze stad houdt niet op, als lokale verkozenen is het onze taak om een grondig debat te voeren zodat het beleid bijgestuurd wordt. Want het geweld moet zo snel mogelijk weg uit onze wijken."

Antwerpen, 22 augustus 2022 - Vorige week stelde Groen de vraag naar een themacommissie voor gemeenteraads- en districtsraadsleden over het aanhoudende drugsgeweld. Deze complexe problematiek verdient in plaats van politieke spelletjes en verantwoordelijkheden afschuiven, een transparant antwoord over acties en investeringen die gebeuren op het terrein.

Groen-gemeenteraadslid Karen Maes: "We zijn blij dat burgemeester De Wever, na onze oproep, dit lijkt in te zien. De themacommissie komt er."

Groen hoopt dat hierbij ook de districten kunnen betrokken worden en dat de verschillende bestuursniveaus en actoren een plaats krijgen op deze commissie. De partij denkt hierbij aan lokale politie, parket, Federale gerechtelijke politie, douane en procureur des konings, zodat alle gemeenteraadsleden van henzelf kunnen horen wat er nog nodig is op het terrein.

Maes besluit: "Het druggeweld in de wijken van onze stad houdt niet op, als lokale verkozenen is het onze taak om een grondig debat te voeren zodat het beleid bijgestuurd wordt. Want het geweld moet zo snel mogelijk weg uit onze wijken."