Groen vraagt audit naar mogelijke belangenvermenging Antwerpse stedenbouwkundige dossiers

27 Juni 2016

vraagt dater

Groen op korte tijd een externe audit komt van alle diensten en kabinetten die betrokken zijn bij de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en dossiers van ruimtelijke ordening in Antwerpen. Volgens gemeenteraadslid Joris Giebens is de inmenging van schepen Rob Van de Velde (NV-A) nog nooit zo groot geweest en is er een grijze zone ontstaan tussen politiek, administratie en projectontwikkeling. "Verschillende dossiers rieken naar belangenvermenging en dat noodzaakt een grondig onderzoek."  

"Het faillissement van de Optima Bank toont de sterke verwevenheid tussen politiek en projectontwikkeling", legt Giebens uit. "Ook in Antwerpen blijken er connecties te zijn met Optima, onder meer  via vastgoedontwikkelaar Land Invest die verschillende projecten in de stad heeft lopen. We worden in Antwerpen nu al enkele jaren geconfronteerd met een grijze zone waarin beleid en projectontwikkeling elkaar wel erg makkelijk vinden. Verschillende dossiers tonen de verbetenheid aan waarmee schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde zich achter de ontwerpen van projectontwikkelaars schaart, wars van elk protest of negatief advies. Een bekend voorbeeld is de Lins-toren op de Tunnelplaats. Zowat alle adviezen, inclusief dat van de stedenbouwkundige ambtenaar én  van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), waren negatief, maar toch werd de vergunning door het college afgeleverd."

Volgens Giebens is dat lang niet het enige dossier dat om nader onderzoek vraagt. Onder meer de dossiers rond de renovatie van de Handelsbeurs, het Tivoli-project, de herontwikkeling van de Tolhuissite en de heraanleg van de Slachthuissite in de wijk Dam roepen meerdere vragen op. Volgens Giebens houdt het daar niet bij op. "Zo verloor de vorige stedenbouwkundige ambtenaar omwille van zijn kritische visie op het ontwerp van de Land-Invest-toren aan de Tunnelplaast zijn job. En ook de  voormalige stadsbouwmeester werd aan de kant geschoven nadat hij schepen Van de Velde er op had gedrukt zich te houden aan de wettelijke procedures inzake adviezen en vergunningen."

Groen vraagt dat er dringend klaarheid komt, zowel in de processen die spelen bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen als bij de manier waarop er in Antwerpen wordt beslist over de ruimtelijke dossiers.  De partij vraagt daarom dat er een externe audit komt naar de betrokken diensten én de betrokken kabinetten. Giebens: "Niet enkel de huidige personeelsleden moeten hierin worden bevraagd, maar ook diegenen die het huis ondertussen hebben verlaten, zoals de voormalige stadsbouwmeester.  Het is belangrijk dat een dergelijke audit in een klimaat van volledige openheid en transparantie kan plaatsvinden. En dat personeelsleden die disfuncties willen melden, dit ook kunnen doen met de grootste garantie op discretie."