Groen vraagt klimaatbegroting voor Antwerpen

29 Januari 2019

Groen vraagt klimaatbegroting voor Antwerpen

Om een écht stedelijk klimaatbeleid uit te bouwen, diende Groen tijdens de gemeenteraad een voorstel in voor de invoering van een klimaatbegroting. Dat is een dwingend systeem om doelstellingen en resultaten te monitoren en bij te sturen. Net zoals een financiële begroting koppelt een klimaatbegroting op jaarbasis prognoses over kostprijs aan strategische, tactische en operationele doelstellingen. Het stadsbestuur stemde het voorstel weg.

 

“De klimaatgeneratie schudt nu al enkele weken de politiek wakker en ze hebben overschot van gelijk”, zegt Ilse van Dienderen, gemeenteraadslid voor Groen. “Door te werken met een klimaatbegroting maken we komaf met een vrijblijvend en uitgesteld klimaatbeleid. De voltallige gemeenteraad kan zo de vinger aan de pols houden en de klimaatdoelstellingen opvolgen.”

 

Een klimaatbegroting bestaat uit algemene en sectorale klimaatdoelstellingen met per doelstelling de maatregelen en acties om deze doelstelling te realiseren, samen met een financiële verantwoording en de prognose van de CO2-besparing gekoppeld aan deze maatregelen en acties. Deze klimaatbegroting wordt net zoals de financiële begroting voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met de jaarlijkse resultaten van deze klimaatbegroting ter verantwoording van de begroting.

 

Net als voor een financiële begroting wordt jaarlijks bepaald wat het voorbije jaar uitgegeven/uitgestoten is en wat het volgend jaar nog kan uitgegeven/uitgestoten worden. En net zoals de begroting is het aan de gemeenteraad om ieder jaar een klimaatbegroting goed te keuren. In Amsterdam gebeurt dit al.

 

Van Dienderen: “Wij vragen aan het stadsbestuur om de roep van de klimaatgeneratie ernstig te nemen en een klimaatbegroting op te nemen in het nieuwe Klimaatplan 2020-2025. Op die manier kunnen alle Antwerpenaren via de gemeenteraad volgen welke bindende inspanningen de stad levert op vlak van klimaat.”

 

Uiteindelijk steunden PVDA en CD&V ons voorstel. N-VA, sp.a en Open VLD stemden tegen.