Groen vraagt oplossing Solidarity for All

26 Februari 2016

Op vraag van Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens heeft het Antwerpse stadsbestuur zich geëngageerd om een oplossing uit te werken voor Solidarity for All. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor vluchtelingen, daklozen en mensen in armoede. Ze is bedreigd in haar voortbestaan omdat ze het pand in de Van Noortstraat van waaruit ze werkt, moet verlaten. Dit pand is eigendom van de stad. Een alternatief is er voorlopig nog niet.  Solidarity for All maakt al sinds augustus vorig jaar gebruik van het moderne gedeelte van het Karel Cuypershuis aan de Lange Leemstraat/Van Noortstraat. De organisatie zamelde er onder meer spullen in voor de vluchtelingen in Calais en Duinkerke: tenten, slaapzakken, winterkledij, schoenen, eten en medicijnen.Joris Giebens: "De vrijwilligers zetten zich daarnaast ook in voor de eigen bevolking, onder meer met een volkskeuken. Daar konden  daklozen of mensen in armoede een goedkope maaltijd genieten. Er vonden ook infoavonden over vluchtelingen plaats en Solidarity for All was gestart met een weggeefwinkel. Daar konden Antwerpenaars terecht voor gratis kledij en gebruiksvoorwerpen. Verder organiseerden de vrijwilligers in de Van Noortstraat ook ateliers en optredens door vluchtelingen. In de toekomst plande de organisatie een verdere uitbouw in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting die de organisatie steunt."

Giebens betreurt het dat het voortbestaan van dit waardevolle initiatief nu plots op de helling komt te staan. "Solidarity for All kon het pand in de Van Noortstraat gebruiken dankzij de Vrijzinnige Humanistische Verenigingen (HVV). Die had het pand in concessie van de stad. Maar dat contract liep onlangs ten einde, waardoor ook Solidarity for All moest vertrekken. Het pand zou niet in orde zijn qua (brand)veiligheid. Bevoegd schepen Heylen (CD&V) heeft Solidarity for All voor de keuze gesteld: ofwel het pand verlaten, ofwel het laten leeghalen op kosten van Solidarity for All zelf. Overleg over de plotse sluiting van het pand bleef uit en eventuele overgangsmaatregelen werden niet besproken."

"Het minste wat de stad kan doen is in samenspraak bekijken waar Solidarity for All een duurzame huisvesting kan vinden", vindt Giebens. Dat kan in de Van Noortstraat zelf (en het pand brandveilig maken), of op een alternatieve locatie. Een stad moet dergelijk waardevol vrijwilligerswerk maximaal ondersteunen. We zijn dan ook tevreden dat schepen Heylen zich nu op vraag van Groen engageert om op zoek te gaan naar een oplossing."