Groen vraagt definitieve sluiting afvaloven Wilrijk

07 September 2018

Wilrijk

Groen is zeer tevreden dat minister Joke Schauvliege besliste om de vergunning voor een gloednieuwe verbrandingsoven van ISVAG te Wilrijk met een nog grotere capaciteit, te weigeren.

Groen is zeer tevreden dat minister Joke Schauvliege besliste om de vergunning voor een gloednieuwe verbrandingsoven van ISVAG te Wilrijk met een nog grotere capaciteit, te weigeren. De partij roept de minister op om nu werk te maken van alternatieve technologieën en locaties.

“Groen heeft zich altijd tegen de bestaande oven in Wilrijk verzet en duidelijk gesteld dat een nieuwe en nog grotere oven op dezelfde plaats een dwaze keuze is”, zegt Antwerps lijsttrekker en Vlaams parlementslid Wouter Van Besien.

“Deze strijd hebben we altijd samen met de buurbewoners gevoerd, en de argumenten zijn duidelijk. De wijk is al opgezadeld met historische vervuiling en gezondheidsproblemen. De A12 is nu al verzadigd, dus bijkomend zwaar vrachtverkeer is niet wat we nodig hebben. In juni organiseerde ik nog een hoorzitting in het Vlaams parlement over alternatieven voor de verbranding van afval. We moeten nu werk maken van een circulaire economie in Vlaanderen, dus moeten we af van de overcapaciteit van verbrandingsovens. Op die hoorzitting bleek ook dat alternatieven voor verbranding te weinig kansen krijgen in Vlaanderen. En vooral werd duidelijk dat de inplanting van een nieuwe installatie in Neerland/Wilrijk voor het energetisch rendement een zeer slechte keuze was – dat werd door verschillende specialisten bevestigd.”

De beslissing van minister Schauvliege zou echter nog niet definitief zijn. Isvag zou een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. De echte beslissing wordt dus over de verkiezingen getild.

Van Besien: “Intussen is de lopende vergunning wel al verlengd door de minister, wat op zich een gemiste kans is. Ik roep de minister vandaag op om van het uitstel rond een definitieve beslissing gebruik te maken om alle elementen in het dossier te bekijken. Er moet meer aandacht gaan naar het optimaal gebruik van de warmte die zo’n verbrandingsoven opbrengt. Er moet een serieuze afweging gebeuren van alternatieve technologieën die beter zijn dan het domweg opstoken van afval. Dat moet passen in een economie die maximaal inzet op het recupereren van materialen én energie. Dan zal blijken dat een nieuwe installatie voor het anders verwerken van afval en het opwekken van warmte eerder thuis hoort in de haven waar stoom geleverd kan worden aan bedrijven die dan op hun beurt warmte kunnen leveren via warmtenetten aan gezinnen.”