Groen vraagt snelle uitbreiding lage-emissiezone én extra steunmaatregelen

06 Januari 2016

Gemeenteraadslid Freya Piryns (Groen) is tevreden dat de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in de Antwerpse binnenstad eindelijk realiteit wordt. Maar ze plaatst wel twee belangrijke kanttekeningen. "De Ring valt buiten de LEZ. Dat is absurd, want het is de grootste bron van vervuiling in Antwerpen. Bovendien bevat het huidige plan té weinig steunmaatregelen voor mensen die hun wagen willen aanpassen of mensen die de LEZ niet meer binnen kunnen", zegt ze. Verschillende buitenlandse voorbeelden tonen aan dat een verstandige invoering van een LEZ een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Piryns is tevreden dat Antwerpen als eerste Belgische stad deze noodzakelijke stap zet. Toch vertoont het huidige plan volgens haar meerdere mankementen. Zo zijn de huidige normen niet streng genoeg en blijven vervuilende motorfietsen en scooters buiten schot. Piryns vindt het ook onbegrijpelijk dat er nergens melding wordt gemaakt van de Antwerpse Ring, nochtans de meest vervuilende verkeersader van de stad.  "Ook mensen buiten de Ring hebben recht op propere en gezonde lucht", zegt ze. "Daarom vragen wij met Groen een snelle en gefaseerde uitbreiding van de LEZ, dit zowel naar de disctricten (vanaf 2020) als de Antwerpse Ring (vanaf 2025)."Een noodzakelijke voorwaarde voor de invoering én uitbreiding van de LEZ is voor Groen dat er extra steunmaatregelen komen.  Dit om mensen die de overstap naar een minder vervuilende wagen willen of moeten maken, beter te ondersteunen. "Het huidige plan heeft hier geen oog voor. Wie het zich kan veroorloven kan het verbod om met een vervuilende wagen binnen de LEZ te rijden,  afkopen. Wie deze financiële draagkracht niet heeft, heeft pech. Dat is asociaal en vraagt om bijkomende maatregelen."

Eén van de maatregelen waar Groen voor pleit, is het verhogen van steun voor de plaatsing van roetfilters voor mensen die in of vlakbij een LEZ wonen of werken", aldus Piryns. "En mensen die niet langer met hun wagen in de LEZ kunnen rijden, hebben recht op gratis openbaar vervoer. Verder  is het ook vreemd dat mensen die er bewust voor kiezen géén wagen te hebben, hier niet voor worden beloond. Groen pleit al lang voor een mobiliteitsbudget voor iedereen. Mensen kunnen dan zelf kiezen aan welk vervoersmiddel ze dit geld spenderen. De invoering van de LEZ is het ideale moment om hierrond in Antwerpen een experiment op te zetten."